Denna webbplats vänder sig till läkare

Vetenskaplig maratonsändning för dödsdömde Ahmadreza Djalali

164 forskare maratonsänder just nu på Youtube för att rädda kollegan och forskaren Ahmadreza Djalali som hotas att avrättas i Iran.

Publicerad:
Lakartidningen.se
(uppdaterad 2020-12-11)

Ett vetenskapligt och akademiskt maraton pågår just nu den 10 december – Internationella dagen för mänskliga rättigheter – på Youtube. Forskare världen runt sänder anföranden i olika vetenskapliga ämnen och uppmanar Iran att skona den dödsdömde svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali.

Bland talarna är rektorerna för de universitet där Djalali verkat, bland andra Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska institutet.

Se maratonsändningen här: Scientific & Academic Marathon for Ahmadreza Djalali

Läs även:

Svenska EU-parlamentariker kräver agerande i Djalali-fallet

Dödsdömd KI-forskare kan komma att avrättas

Djalali återförd till fängelset i Iran

Tidigare KI-forskare hotas av avrättning

Fängslad KI-forskare har inlett vattenstrejk

Publicerad:
Lakartidningen.se
(uppdaterad 2020-12-11)
Från startsidan

Överklagande från klinik som förbjudits att operera avslås

Rätten avslår överklagande från klinik som förbjudits att operera

En skönhetsklinik i Malmö förbjöds i våras från att utföra estetiska operationer under narkos sedan en patient avlidit. Kliniken överklagade men rätten går nu på Ivos linje.

Vad signeringslistan lärde mig om smärta

Vad signeringslistan lärde mig om smärta och död

Under en lugn vecka i juli signerade Karl-Fredrik Sjölund över 6 000 journalanteckningar från 2020 och framåt. Det här är vad han lärde sig om livet, smärtan och döden.

vNOTES – en ny minimalinvasiv metod för gynekologisk kirurgi

vNOTES – en ny minimalinvasiv metod för gynekologisk kirurgi

vNOTES-hysterektomi verkar ge mindre postoperativ smärta och snabbare hemgång i jämförelse med total laparoskopisk hysterektomi. 

Hysterektomi – nu finns en fjärde minimalinvasiv metod

Hysterektomi – nu finns en fjärde minimalinvasiv metod för detta

Vaginal laparoskopisk hysterektomi kombinerar den vaginala hysterektomins fördelar med den goda överblicken vid laparoskopisk operation. Men det är ett stort problem att den kirurgiska träningen minskar.

Högt blodtryck i tonåren riskfaktor för framtida hjärt–kärlhändelse

Högt blodtryck i tonåren riskfaktor för framtida hjärt–kärlhändelse

I en registerbaserad kohortstudie sammanlänkades blodtrycksdata för alla svenska män som mönstrat åren 1969–1997 med kardiovaskulära utfallsdata från svenska slutenvårdsregistret och dödsorsaksregistret.

Macchiarinis försvar lyfter fram syntetisk luftstrupe från 40-talet

Macchiarinis försvar lyfter fram syntetisk luftstrupe från 40-talet

Till synes tipsad av någon på Karolinska universitetssjukhuset, vill Paolo Macchiarinis försvar uppmärksamma Högsta domstolen på att syntetiska luftstrupar kan ha förekommit på sjukhuset redan på 1940-talet. (1 kommentar)

Tusentals aktiva faxar kvar ute i regionerna

Tusentals faxar ute i regionerna

Det finns ännu över 4 000 aktiva faxar inom regionerna, rapporterar tidningen Sjukhusläkaren. Flest finns i Region Skåne och Region Stockholm, medan Region Gotland är den som meddelar lägst antal.

Hyrnotan ökade första halvåret 2023

Kostnader för hyrpersonal ökade ytterligare första halvåret 2023

28 procent, eller nästan en miljard kronor. Så mycket ökade regionernas kostnader för hyrpersonal under första halvåret 2023 jämfört med samma period i fjol. Det visar siffror från Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Tbc upptäckt i Växjö

Tbc på rättspsykiatriska i Växjö

Region Kronoberg har inlett smittspårning efter ett fall av tuberkulos på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Tumör kunde ha upptäckts tidigare – vårdcentral kritiseras av Ivo

Ivo kritiserar vårdcentral – tumör kunde ha upptäckts tidigare

Under hösten 2021 fick en patient träffa många olika läkare och vid flera tillfällen underläkare trots komplex problematik. Patienten dog våren 2022 med diagnosen cancer. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kritiserar nu vårdcentralen i södra Sverige.

Två nya vårdförlopp – depression och självskadebeteende

Depression och självskadebeteende två nya sammanhållna vårdförlopp

Depression och självskadebeteende har nyligen godkänts som två nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Båda vårdförloppen betonar vikten av snabbt omhändertagande och ökad kunskap.

Ålder vid typ 1-diabetesdiagnos var kopplad till C-peptidutsöndring

Ålder vid typ 1-diabetesdiagnos kopplad till C-peptidutsöndring

Denna studie bidrar till stärkt evidens för att betacellernas utsöndring av C-peptid fortgår i decennier efter diagnosen. Dessutom visade det sig att kvarvarande C-peptidutsöndring var förknippad med fördelaktiga metabola och kliniska utfall.

Diagnos, behandling, risk och kontroll vid Barretts esofagus

Diagnos, behandling, risk och kontroll vid Barretts esofagus

Barretts esofagus innebär metaplastiskt körtelepitel proximalt om den gastroesofageala övergången med samtidig intestinal metaplasi. Artikeln ger en översikt över tillståndets diagnos, behandling och kontroll.

5 frågor: »Diagnosen är ganska ovanlig«

5 frågor till Anders Thorell

Anders Thorell, professor, överläkare vid Karolinska institutet och Ersta sjukhus, Stockholm, är en av författarna till en översikt om Barretts esofagus.

Gotland och Stockholm föreslås samarbeta kring beredskap

Gotland och Stockholm föreslås samarbeta kring beredskap

Region Stockholm och Region Gotland kan snart ingå i ett samarbetsavtal gällande katastrofmedicinsk beredskap – om regionpolitikerna röstar ja. »Det här är en överenskommelse som innebär att vi bättre kan stötta varandra i vården om något händer«, säger Eva Borin, beredskapsläkare i Region Gotland.

Läkare och studierektorer kräver förtydligande om frånvaro under ST

Läkare och studierektorer kräver tydlighet om frånvaro under ST

En ny och strängare praxis för frånvaro under ST-utbildningen fick läkare i Stockholm att sparka bakut. Nu vill både studierektorer och läkare se tydligare besked från Socialstyrelsen om hur reglerna ska tolkas. »Det bör vara så lika villkor som möjligt. Orättvisa skapar självklart ilska«, säger ST-läkaren Ida Widberg. (2 kommentarer)

»Det är som om en ful hals får omdömet att vackla en aning«

»Det är som om en ful hals liksom får mitt omdöme och min beslutsamhet att vackla en aning.«

»Jag vill tro att vi är flera läkare som får ett extra stresspåslag av vissa tillstånd. Symtom som återkommande får oss att be någon annan titta för säkerhets skull, som kanske remitteras en gång för mycket eller som ibland genererar en onödig uppföljande kontakt. Kanske är det ett tillstånd, likt mitt, som drabbat dig själv?«, skriver Wilma Wirén i sin krönika. (5 kommentarer)

Läkemedelsbolag: »Inga signaler om långsiktiga risker med Mysimba«

Tillverkare: »Inga signaler om långsiktiga risker med Mysimba«

Navamedic kommenterar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s granskning av läkemedelsbolagets vikthanteringsläkemedel Mysimba. En studie om långtidseffekterna på hjärta och blodcirkulation har godkänts av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och startar mot slutet av året.