Vetenskaplig maratonsändning för dödsdömde Ahmadreza Djalali

164 forskare maratonsänder just nu på Youtube för att rädda kollegan och forskaren Ahmadreza Djalali som hotas att avrättas i Iran.

Publicerad:
Lakartidningen.se
(uppdaterad 2020-12-11)

Ett vetenskapligt och akademiskt maraton pågår just nu den 10 december – Internationella dagen för mänskliga rättigheter – på Youtube. Forskare världen runt sänder anföranden i olika vetenskapliga ämnen och uppmanar Iran att skona den dödsdömde svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali.

Bland talarna är rektorerna för de universitet där Djalali verkat, bland andra Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska institutet.

Se maratonsändningen här: Scientific & Academic Marathon for Ahmadreza Djalali

Läs även:

Svenska EU-parlamentariker kräver agerande i Djalali-fallet

Dödsdömd KI-forskare kan komma att avrättas

Djalali återförd till fängelset i Iran

Tidigare KI-forskare hotas av avrättning

Fängslad KI-forskare har inlett vattenstrejk

Publicerad:
Lakartidningen.se
(uppdaterad 2020-12-11)
Från startsidan

Dalarna prioriterar vårdkvalitet framför GDPR

Region Dalarna prioriterar vårdkvalitet framför GDPR

Regionstyrelsen i Dalarna har tröttnat på de juridiska hinder som stoppat det senaste inom diabetesvården. Tidigare i år beslutade de därför att patienterna ska ha tillgång till den nya tekniken, trots att regionen därmed riskerar sanktionsavgifter för brott mot dataskyddsförordningen.

FHM: Covid-19 ökar, men på en låg nivå

FHM: Covid-19 ökar, men nivåerna är fortsatt låga

Under vecka 31 ökade fallen av covid-19 i Sverige. Den ökade smittspridningen har lett till fler nyinlagda covidpatienter på Iva och fler som avlider med covid-19. Nivåerna är fortsatt betydligt lägre än under tidigare toppar under pandemin.  

Blinda fick tillbaka synen med implantat

Blinda fick synen tillbaka med implantat baserat på griskollagen

I en färsk pilotstudie fick blinda patienter med hornhinnesjukdomen keratokonus synen tillbaka tack vare ett implantat baserat på kollagen från grishud. Bakom den nya behandlingsmetoden står forskare vid Linköpings universitet.

Problematiskt att förringa problemet med överdiagnostik

Problematiskt att förringa problemet med överdiagnostik

Övertron på nyttan av tidig diagnostik i vården och samhället i stort gör att människor tror att slumpmässig provtagning är bra. Att det alltid är bra att hitta sjukdom tidigt är dock en falsk premiss, skriver Oskar Lindfors och medförfattare. Författarna skriver också att de finner det anmärkningsvärt att en professor i allmänmedicin förespråkat kommersiellt driven testning utan indikation.

Nej, jag förespråkar inte kommersiellt driven testning

Replik: Nej, jag förespråkar inte kommersiellt driven testning

Oskar Lindfors och medförfattare blandar i sitt debattinlägg i Läkartidningen ihop hälso- och sjukvårdens uppdrag med verksamheter som tillhandahåller egeninitierade och egenfinansierade blodprovsanalyser, som har ett annat syfte, replikerar Carl Johan Östgren.

Lars Gyllensten var inte bara författare – utan även medicinsk forskare av rang

Inte bara författare – även medicinsk forskare av rang

Lars Gyllensten, som skulle ha varit 100 år i år, är kanske mest känd för sin litterära gärning, men han var också läkare och framgångsrik medicinsk forskare inom olika områden – samt en samhällsdebattör. (1 kommentar)

AI-etik – en nyckelfråga för en etiskt hållbar vård

AI-etik – en nyckelfråga för etiskt hållbar vård

Vi läkare måste göra vår del för att bidra till en etiskt hållbar sjukvård. De traditionella lärandemålen i läkarutbildningen måste därför ge utrymme för etisk reflektion kopplad till nya tekniska innovationer, inklusive AI-algoritmer, skriver David Sundemo och Sam Polesie.

Unika hälsodata genererar flera värdefulla forskningsresultat

Unika hälsodata genererar flera värdefulla forskningsresultat

Sedan 1988 finns hälsoprofilbedömningar genomförda på den arbetsföra befolkningen i Sverige registrerade i en databas. 30 år av data visar unika forskningsresultat.

Inte lägre mortalitet med restriktiv vätskebehandling vid septisk chock

Inte lägre mortalitet med restriktiv vätskebehandling vid septisk chock

Restriktiv vätskebehandling ledde inte till lägre 90-dagarsmortalitet hos vuxna intensivvårdspatienter i septisk chock jämfört med standardbehandling.

Sjukvårdspartier vill krympa byråkratin inom regionerna

Sjukvårdspartier vill krympa regionernas byråkrati

Fem av de åtta regionala partier som sitter i landets regionfullmäktige vill minska på administrationen för att klara av finansieringen av vården framöver. Det framgår av en enkät från Sveriges Radios Ekot till partiernas toppkandidater, varav sju representerar sjukvårdspartier.  

Ivo:s nya föreskrifter underlättar inte tillsynen, enligt chefsöverläkare

Chefsöverläkare: Nya föreskrifter underlättar inte Ivo:s tillsyn

Chefsöverläkare Carina Occasus ställer sig kritisk till remissförfarandet och kommunikationen kring Ivo:s nya föreskrifter inom psykiatrin. Blanketterna kommer att bli fler, men vi tror inte att det kommer att förbättra rättssäkerheten, säger hon. (1 kommentar)

Ahmad Mohammad Ismail fick tre familjer i Örebro

Ahmad Mohammad Ismail fick tre familjer i Örebro

Ahmad Mohammad Ismail ingick i den fjärde kullen läkarstudenter vid Örebro universitet efter att utbildningen startade 2011 och tog examen i januari 2018. Nu är han först med att ta både läkarexamen och doktorsexamen vid universitetet.

Hanknål i nacken på de malariasjuka

Hanknål i nacken på malariasjuka

Malaria var vanligt i Europa och även i Sverige under 1700-talet. Den då verksamme läkaren och kirurgen Olof af Acrel var bekymrad över patienterna som drabbades av blindhet i samband med malaria, och prövade en metod som användes vid psykiska sjukdomar.

Primärvårdsrandning för ST-läkare i Borås river murar

Primärvårdsrandningen för ST-läkarna i Borås river ner murar

När Västra Götalands­regionen ville införa obliga­torisk sidotjänstgöring i primärvården för ST-läkare blev det nationellt ramaskri och regionen tvingades backa. På en vårdcentral i Borås har blivande psykiatrer däremot randat sig länge – och båda sidor ser fördelar med utbildningssamarbetet. (1 kommentar)

Akademiska sjukhuset pekar på absurd konsekvens av Ivo:s krav  

Akademiska sjukhuset pekar på absurd konsekvens av Ivo:s krav  

Region Uppsala fortsätter att hävda att Ivo:s krav om fler vårdplatser på Akademiska sjukhuset är omöjliga att uppfylla. Formellt skulle man dock kunna möta kraven genom att skära ned på barnsjukhuset, intensiven och psykiatrin och på så sätt slippa att betala ett vite om 20 miljoner, skriver regionen i ett yttrande. (1 kommentar)