Som Läkartidningen tidigare berättat har en diskussion om salstentor under pandemin blossat upp vid de svenska lärosätena. I Stockholm uppgav exempelvis nästan hälften av läkarstudenterna vid Karolinska institutet att de skulle gå på en tenta, även om de hade milda symtom. En anledning till det är att de känner en press eftersom tentamenstillfällena är få och med stora mellanrum.

Också i Göteborg har tentorna diskuterats. I slutet på hösten beslutade dock universitetsdirektören att salstentor endast får tillåtas om de godkänts av prefekt och dekan. Tentor ska i huvudsak annars skrivas i hemmiljön.

I dag, fredag, ska dock 154 studenter, där den stora majoriteten är läkarstudenter, skriva en fem timmar lång tentamen i samma sal. Göteborgs universitet uppger till Göteborgs-Posten att tentamen är smittsäkrad enligt en definition avstämd med smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Men Leif Dotevall säger till tidningen att han inte har haft kontakt med utbildningsenhetens chef sedan i november. Och han regerar starkt mot att ha fler än 150 studenter i en sal.

– Det är ju djupt olämpligt för det första. Universitetets verksamhet ska ske på distans, det är grundregeln. Och man kan inte hänvisa till vad någon sa för två månader sedan, reglerna är rörliga mål, säger han till GP.

Regelverket är inte helt tydligt när det gäller salstentamen. Men Leif Dotevall menar att det måste gå att lösa på något annat sätt, kanske med fler lokaler, givet det strängare förhållningssätt som råder i samhället i övrigt.

Universitetet anser dock att riktlinjerna har följts.

– Vi har vidtagit de åtgärder vi kunnat och jag har rättat mig efter ett beslut att skrivsalen är öppen för tentamen, säger Karin Åström, enhetschef på utbildningsenheten på Göteborgs universitet, till GP.

Universitetet uppgav för Läkartidningen i början av december att den aktuella tentasalen i normala fall kan ta emot fler än 400 studenter, men att under pandemin skulle som mest 190 kunna skriva tentamen samtidigt. Det beslutet skulle ha tagits i samråd med smittskyddet i Västra Götaland.

 

Läs även:

Extra tentatillfällen ska minska pressen för studenterna på GU

Många läkarstudenter skulle skriva salstenta trots milda symtom

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

70 studenter ska skriva tenta i samma sal – studenter oroade