Den brittiska virusvarianten kallad VOC202012/01, har spridits i Storbritannien sedan september. Varianten tros ha en ökad spridningsförmåga, men inget tyder i nuläget på att den skulle ge svårare sjukdom.

I slutet på förra året påvisades viruset i Sverige. Och totalt har nu 17 fall bekräftats i landet: 12 med direkt koppling till resande och 5 där man ännu inte gjort kopplingen till resor.

– Vi förväntar oss att den här varianten kommer att dyka upp i låg nivå i landet. Vi har inga tecken på att det skulle vara en omfattande samhällsspridning, men det kommer säkert finnas en del kluster och smittkedjor med den här varianten. Och då är det viktigt att identifiera dem och begränsa smittspridningen, sa Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, på torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

Helgenomsekvensering görs förvisso bara på en liten del av proverna i Sverige, omkring 1 procent. Men Karin Tegmark Wisell påtalade också att i några regioner har man möjlighet att screena fram eventuella fall av den nya virusvarianten, där man sedan kan göra en helgenomsekvensering.

Enligt Vetenskapsradion gör Danmark den typen av omfattande sekvensering i 11 procent av proverna. Och även i Sverige kan siffran, som i nuläget alltså är mer blygsam, öka.

– Vi har planerat att öka sekvenseringen nu när vaccinationerna kommer igång. Ungefär 10 procent är nog en lagom målnivå när vi har ett så här omfattande antal fall, sa Karin Tegmark Wisell.

Förutom de 17 fallen av den brittiska varianten, har ett fall av en sydafrikansk variant av viruset registrerats. Det är kopplat till en resa, och liksom i fallet med den brittiska varianten är mutationen mer smittsam men verkar inte leda till allvarligare sjukdom.

Totalt har Sverige passerat 480 000 anmälda fall av covid-19. De senaste 14 dagarnas förekomst visar på 725 fall per 100 000 invånare. Det kan jämföras med Europas värst drabbade land, Litauen, på 1 300 fall (vecka 51–52). Data från storhelgerna är dock osäkra och antalet provtagningar har sjunkit den senaste tiden, så Folkhälsomyndigheten räknar med att det faktiska antalet smittade är något högre.

Antalet nya IVA-fall ligger på ungefär 30 per dag. Nästan 600 av landets dryga 760 IVA-platser är belagda. Av dessa patienter vårdas 387 för covid-19.