– Det är en viktig, angelägen satsning. Det här kommer att ge oss mer kunskap om hur vi behandlar och ser till att människor kan bli friska från sin långtidscovid, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, till Sveriges Radio.

Det är inte klarlagt varför en del drabbas av långtidscovid, det vill säga kvarvarande symtom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom. Frågan har uppmärksammats allt mer under den senaste tiden, både nationellt och internationellt. Det finns också kunskapsluckor när det gäller behandling, konstaterar regeringen. För att åtgärda det ska Vetenskapsrådet inom kort få i uppdrag att förbereda för att betala ut 50 miljoner kronor till forskning om långtidscovid.

»Regeringen vill bidra till att den covid-19-relaterade kunskapen ökar och Sverige bedöms ha goda förutsättningar att bedriva den här typen av studier. Det är angeläget att forskning påbörjas så snart som möjligt«, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Vi har gjort en genomgång och kan se att det finns stora kunskapsluckor. Därför gör vi nu denna specifika forskningssatsningen, säger Matilda Ernkrans.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har nyligen tittat närmare på det vetenskapliga stödet för vård, behandling och rehabilitering vid långvariga symtom av covid-19 på uppdrag av regeringen. Då framkom det att få studier om vård och behandling av långvariga symtom vid covid-19 – symtom mer än sex veckor efter insjuknandet – hade publicerats. Men samtidigt låg många resultat i pipeline och många studier är på gång, enligt SBU.

Förslaget om de 50 miljonerna är en del av den extra ändringsbudget som riksdagen ska besluta om nu i januari. Den bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs också:

Många studier om långvariga symtom långvarig symtom vid covid-19 på gång

Sverige behöver en tydlig strategi för hantering av långtidscovid