I september förra året kunde Läkartidningen berätta att åklagare fattat beslut om att inleda förundersökning på grund av den testning av antikroppar mot sars-cov-2 som bland andra Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet, genomförde bland vänner och bekanta i våras.

Nu har Micael Dahlberg, vice chefsåklagare vid Åklagarkammaren i Gävle, fattat beslut om att Åke Lundkvist ska delges misstanke om brott mot etikprövningslagen. Under tisdagen lämnade han direktiv om detta till polisen, och om att Åke Lundkvist ska höras.

– Jag har gått igenom handlingarna och jag delar Överklagandenämndens uppfattning om att det fordrades ett godkännande för det här forskningsprojektet. Det hade han inte när det påbörjades, det vill säga när provtagningarna gjordes, säger Micael Dahlberg till Läkartidningen.

– När man tar del av handlingarna ser man att han dagen innan provtagningarna började hade skickat in en ansökan om godkännande. Men han hade ju inte fått något godkännande. Det fick han först senare, fortsätter han.

Efter förhöret kommer åklagaren ta förnyad ställning till om förundersökningen ska fortsätta.

– Om det inte finns något som behöver följas upp kommer jag att besluta om att förundersökningen slutdelges honom. Därefter kommer det att fattas ett beslut om det ska väckas åtal eller inte.

Micael Dahlberg konstaterar att det inte bara handlar om att testningen ska falla inom skyldigheten att få ett godkännande för forskning.

– Lagen säger att för ansvar krävs det uppsåt – det vill säga att man med vetskap om att man inte har ett godkännande påbörjar projektet – eller att man av grov oaktsamhet påbörjar projektet, säger Micael Dahlberg och fortsätter:

– Enligt min uppfattning är det väl egentligen det första som är aktuellt eftersom han uppenbarligen har sökt tillstånd dagen innan projektet dras i gång.

Läkartidningen söker Åke Lundkvist för en kommentar.

Det var i somras som Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) anmälde ärendet till Åklagarmyndigheten. Enligt ÖNEP var antikroppstestningen i själva verket forskning, som skulle ha etikprövats. Åke Lundkvist har dock motsatt sig att testningen skulle handla om forskning.

»Vi har aldrig betraktat vårt antikroppstestande bland vänner och bekanta som någon forskning eftersom det varken planerades, genomfördes, dokumenterades, analyserades eller var tänkt att publiceras vetenskapligt«, sa han i en intervju här i Läkartidningen i höstas.

Läs också:

Ingen förundersökning om anmälda studier om långtidscovid

Uppsalaprofessor anmäld igen

Utredningen av prefektens ansvar för antikroppstestning läggs ned

Virusforskare: Ofattbart beslut att åtalsanmäla antikroppstestning

Förundersökning inleds mot forskare bakom antikroppsstudie

Covidstudie olaglig enligt etiknämnd

Debatt: Åtalsanmälan för covidtest: Var dras gränsen för forskning i framtiden?