Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt och därför ger regeringen nu Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på de branscher där risken för spridning av covid-19 är stor.

– Det är många som inte kan jobba hemifrån. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och behöver löpande bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta arbetstagarna för risker. Tillsynsverksamheten är en effektiv metod för att skapa en god arbetsmiljö och för att stärka regelefterlevnaden på arbetsplatserna, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i ett pressmeddelande.

I dag meddelade regeringen också att alkoholstoppet på krogen efter klockan 20 förlängs till den 7 februari. Kravet på munskydd i kollektivtrafiken under vissa tider förlängs våren ut. Samtidigt blir det lättnader i rekommendationen om distansundervisning på gymnasieskolorna. Nu säger man att skolorna kan bedriva viss undervisning i klassrum kombinerat med distansundervisning i områden där smittspridningen inte är så omfattande.