Förra veckan införde Västra Götalandsregionen en ny rekommendation som säger att alla som befinner sig i vårdlokaler ska använda munskydd. Nu har Region Skåne fattat motsvarande beslut. Från och med i dag, måndag, ska munskydd användas av alla som befinner sig i regionens vårdlokaler.

Sedan i mitten av december gäller att personal ska använda munskydd och visir i patientnära arbete. Men nu rekommenderar regionen att munskydd även används av patienter, dels i vårdlokaler för öppenvård och dagvård och dels för inneliggande patienter i vårdlokaler utanför det egna rummet. Även medföljande och besökare bör använda munskydd. Beslutet gäller inte barn under 13 år.

– Vi gör det här som en extra förebyggande åtgärd mot smittspridning i vården. Eftersom samhällsspridningen av covid-19 nu är så hög är det också högre risk att smittan sprider sig in vården via personal, besökare och patienter, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet kommer vården att tillhandahålla munskydden.

 

Läs också:

Västra Götaland vill att munskydd används i hela vården