Jonas F Ludvigsson, barnläkare och professor vid Karolinska institutet. Foto: Alexander Donka

Det var förra veckan som bland andra Jonas F Ludvigsson utifrån registerdata drog slutsatsen att få lärare och barn i grundskolan – trots öppna skolor – fått intensivvård på grund av covid-19 eller multiinflammatoriskt syndrom under perioden mars till och med juni 2020.

Efter artikeln, som publicerades i New England Journal of Medicine i form av ett brev till tidskriftens redaktör, har Jonas F Ludvigsson fått ta emot inte bara hårda ord utan till och med rena hot.

– Det har varit en väldigt hemsk vecka. Hundratals, kanske till och med tusentals, människor har skrivit ganska hårda ord om en på nätet. Allt ifrån att man vill att människor ska dö, till att man verkar i svenska rasbiologers anda, till att vara en sjuk människa, säger han till P4 Örebro.

I radioinslaget uppger han att han även utsatts för saker som han tvingats polisanmäla.

Läkartidningen har varit i kontakt med Jonas F Ludvigsson. Han avböjer dock att uttala sig mer om det som hänt.

– Jag har lovat min familj att inte kommentera det här ytterligare i media, säger Jonas F Ludvigsson till Läkartidningen.

Utifrån registerdata drog Jonas F Ludvigsson och hans medarbetare slutsatsen att 15 barn med covid-19 eller multiinflammatoriskt syndrom vårdades på svenska intensivvårdsavdelningar under 1 mars till 30 juni förra året. Det motsvarar 1 av 130 000 barn i åldern 1 till 16 år.

7 av de 15 barnen hade multiinflammatoriskt syndrom. Fyra barn vårdades i respirator. Den vanligaste vårdtiden var fyra dagar.

– Att svår covid-19, i detta fall definierat som behov av IVA-vård, är så pass ovanligt bland barn trots öppna skolor under pandemin är mycket glädjande, sa Jonas F Ludvigsson i en nyhetsartikel från Karolinska institutet förra veckan.

I New England Journal of Medicine hänvisar han och hans medarbetare också till att data från Folkhälsomyndigheten pekat mot att lärare har ungefär hälften så stor risk att bli svårt sjuka i covid-19 som andra yrkesgrupper, sjukvårdspersonal borträknad.

Förskollärare verkar ha ungefär samma risk som andra yrkesgrupper att bli svårt sjuka, enligt Folkhälsomyndighetens data.

Enligt Folkhälsomyndigheten fick färre än 10 förskollärare och 20 lärare intensivvård på grund av covid-19 under den aktuella perioden.

Ta del av brevet i New England Journal of Medicine.