Vårdexpressen, ett digitalt verktyg för anamnes och triage i primärvården, testades i Skåne 2019. I början av 2020 stoppades dock projektet efter misstänkta oegentligheter i upphandlingen.

Region Skåne hade även upphandlat systemet åt Västra Götalandsregionen genom en fullmakt. Och efter att Skåne utrett frågan och polisanmält händelsen, avbröt också Västra Götaland samarbetet med företaget Vårdinnovation, som ligger bakom Vårdexpressen. Vårdinnovation har förnekat att några oegentligheter förekommit.

Region Dalarna valde att fortsätta sitt pilotprojekt. Men nu ska regionens revisorer göra en utredning om Dalarnas affär med företaget bakom systemet.

– Vi ska granska och titta på det här så att det har gått rätt tillväga ur Region Dalarnas perspektiv, säger Sören Bertilsson (S), ordförande för regionens revisorer, till SVT Nyheter Dalarna.

SVT har tidigare rapporterat om en mejlväxling mellan Vårdinnovation och en tjänsteman i Region Skåne. På så sätt skulle företaget ha fått förhandsinformation om Dalarnas upphandling. Den skånska tjänstemannen hade i sin tur fått informationen av en chef i Region Dalarna. Vårdinnovation menar däremot att upphandlingen redan var allmänt känd.

En man har häktats, misstänkt för grovt givande av muta i samband med upphandlingen i Skåne. Nyligen sa åklagaren i fallet till tidningen Computer Sweden att åtal för mutbrott och trolöshet mot huvudman förbereds. Företaget har enligt SVT dessutom fått sina tillgångar frysta och riskerar konkurs.

Dalarna har betalat drygt 3 miljoner kronor i konsultkostnader, och testet av Vårdexpressen på några vårdcentraler i regionen beräknas kosta ungefär 10 miljoner kronor. Skulle systemet införas på regionens 23 vårdcentraler beräknas det kosta uppåt 34 miljoner kronor.

Region Dalarna har inte avbrutit sitt pilotprojekt och samarbetet med Vårdinnovation. Regionledningen vill inte svara på om så kommer att bli fallet, och uppger till SVT att de följer utvecklingen. Oppositionen menar att det borde ha gjorts för länge sedan.

– Det är ett dyrt och ganska oprövat system som man köper in från ett bolag som misstänks för korruption och nu också är konkurshotat, säger Elin Norén (S), oppositionsråd, till SVT.

 

Läs även:

Upphandling av IT-system kritiseras

Även Västra Götaland bryter med skånskt IT-bolag

AI-projekt stoppas – Skåne utreder »misstänkta oegentligheter«

Smart anamnes ska korta väntetider i Skåne

Revisorer ger Skåne bakläxa om upphandlingar