Christian Challma, ST-läkare i akutsjukvård, och Donna-Petra Touma, specialistläkare i akutsjukvård, med sin egenritade plansch till föreläsningen. Foto: Privat

– Innan vaccinet var klart var jättemånga positivt inställda och undrade när det skulle komma, berättar Christian Challma, ST-läkare i akutsjukvård i Södertälje.

– Men sedan snappade jag och min kollega Donna-Petra Touma upp att det fanns många frågor kring vaccinationen; om man skulle ta vaccinet om man redan haft covid, hur vaccinutvecklingen kunde gå så snabbt, eller vad är riskerna var för narkolepsi.

Frågorna fanns hos alla personalgrupper. De båda läkarna sammanställde information från bland annat Läkemedelsverket och vaccintillverkarna Modernas och Pfizers studier. Sedan höll de en föreläsning för kollegorna i akutverksamheten, och snart blev andra delar av sjukhuset intresserade.

– Det blev så pass uppskattat och uppmärksammat att övriga avdelningar och verksamheter på sjukhuset ville ta del av föreläsningen. Man hade även där upplevt samma osäkerhet kring vaccinet, säger Christian Challma och tillägger:

– Vi vill förmedla till våra medarbetare att vaccination är helt frivilligt. Vårt mål med föreläsningarna är att ge medarbetarna möjligheten att fatta egna beslut baserat på vetenskap och validerad information. För det är mycket annat som cirkulerar i sociala medier och på nätet.

Region Stockholm är en av regionerna i landet där sjukvårdspersonal i vissa prioriterade verksamheter fått erbjudande om vaccination. Omkring 6 500 doser hade i slutet av förra veckan skickats till sjukhusen där verksamhetsledningen fått besluta om vilka som ska vaccineras.

Under fem dagar vaccinerades exempelvis 1 300 medarbetare inom perioperativ medicin och intensivvård (PMI) vid Karolinska universitetssjukhuset. Den här veckan påbörjas vaccination med en andra dos.

– Det var bara en handfull av de som erbjudits vaccination som tackade nej. Och flera av dem har efteråt ändrat sig och ska vaccinera sig, säger Andreas Liliequist, sektionschef för toraxintensivvård och toraxoperation, och som haft en samordnande roll för vaccination på PMI.

Andreas Liliequist, sektionschef för toraxintensivvård på Karolinska universitetssjukhuset, var först ut bland personalen att vaccinera sig. Foto: Paulina Lundberg

Men han upplevde också att det fanns en stor oro och viss skepsis i personalen inför vaccinationen. Det fanns exempelvis rädsla för överkänslighetsreaktion. Andreas Liliequist valde då att låta sig vaccineras som den förste i personalen.

– Min egen uppskattning är att det var en 25–30 procent av personalen som uttryckte oro att ta vaccinet. Då valde jag att ta vaccinet före för att visa att jag trodde på det här och att det var säkert. Det hade faktiskt betydelse för att personalen skulle hänga med.

Också på andra sjukhus i Stockholm vill i princip alla medarbetare som erbjuds, vaccinera sig. »Intresset för vaccination är stort, det som nu begränsar är tillgången på vaccin. Vi vaccinerar med allt vaccin som tilldelas oss«, skriver chefläkare Eva Östblom till Läkartidningen.

Även i Skåne har vaccinationsviljan bland sjukvårdspersonalen varit hög, säger Per Hagstam, smittskyddsläkare och vaccinsamordnare. Men han påtalar också att de som är först ut att vaccinera sig är de som belastats hårt av pandemin, så det kan vara förväntat.

Stockholms vaccinsamordnare Magnus Thyberg har upplevt ett stort intresse för vaccination i sjukvården. Men efter förseningar i leveranserna från Pfizer har sjukhusen behövt prioritera ytterligare när det gäller vilken personal som ska få tillgång till doserna först.

– Det kommer den närmsta tiden vara en mycket begränsad nyvaccination av sjukvårdpersonal. Vi fokuserar på att prioritera den andra dosen så att man får fullt skydd, säger han.

På Södertälje sjukhus har kommunikationsavdelningen planerat att filma Christian Challmas och Donna-Petra Toumas föreläsning. Tanken är att den ska finnas på internwebben och i förlängningen även på webbsidan för allmänheten.

Christian Challma tycker dock att informationen i samhället i stort, liksom i vården, kunde ha varit lite bättre.

– Vet man hur man ska sålla finns jättemycket information. Däremot tror jag många, framförallt ute i samhället, behöver få informationen serverad. Min spontana känsla är att det borde kommit lite mer uppifrån.