EMA godkänner Astra Zenecas vaccin för personer 18 år och uppåt, meddelade myndigheten på fredagseftermiddagen i ett pressmeddelande följt av en presskonferens. Godkännandet av gör vaccinet till det tredje som EU godkänner efter Modernas och Pfizers.

– Inget av dem är perfekt. Inget av dem är en trollstav på egen hand. Men tillsammans ger de verktyg och möjligheter att motverka olika aspekter hos sjukdomen, sa EMA-chefen Emer Cooke under presskonferensen.

Hon fortsatte:

– Men arbetet stannar inte här. Effektiviteten och säkerheten av detta vaccin fortsätter att övervakas medan det förs ut i EU:s medlemsstater och globalt.

Under veckan har Astra Zenecas vaccin fått uppmärksamhet av ett par olika anledningar. Det har bland annat handlat om att Tysklands vaccinkommission avrått från att använda företagets covid-19-vaccin för personer som är 65 år eller äldre. Kommissionen menar att vaccinet bara bör ges till personer 18–64 år, eftersom det finns »bristfälliga data kring effektiviteten« när det gäller äldre personer.

EMA har, liksom Tysklands vaccinkommission, pekat på brister i Astra Zenecas data. Därför förekom spekulationer om att EMA skulle gå på Tysklands linje. Men på fredagseftermiddagen hade myndigheten ändå kommit till slutsatsen att vaccinet kan ges till alla över 18 år, alltså även de som är 65 år och äldre.

– Skydd i den här populationen förväntas, baserat på deras immunförsvarsrespons och resultat bland yngre deltagare och personer som fått liknande vaccin, sa Bruno Sepodes, vice ordförande i EMA:s kommitté för humanläkemedel.

Vaccinet ska nu formellt godkännas av EU-kommissionen.

En annan sak som uppmärksammats är en konflikt mellan Astra Zeneca och EU. Bolaget har svårt att leverera det antal doser som avtalats, vilket i sin tur ska bero på att en underleverantörer inte mäktat med sitt uppdrag. Det rör sig om 60 procent färre doser än vad som tidigare utlovats. För Sveriges del innebär det 400 000 doser i stället för en miljon.

EU har begärt att Astra Zeneca ska skicka ett antal av Storbritanniens doser. Det kravet avfärdar både Astra Zeneca och Storbritannien.

– Avtalet med Storbritannien nåddes tre månader innan det med EU, sa Astra Zenecas vd Pascal Soriot i en intervju under måndagen, citerad av SVT Nyheter.

EU anser dock inte att den logiken håller för att göra avsteg från avtalet mellan unionen och läkemedelsbolaget. På fredagen valde också EU att offentliggöra avtalet mellan parterna, enligt ett pressmeddelande från unionen.