Det började med massor av frågor. Vilka vacciner blir godkända och när kommer doserna till Sverige? Kommer vaccinet i färdiga sprutor eller i ampuller? Vilka ska vaccineras och hur många ingår i priogrupp 1? Hur ska vaccindoserna fraktas till vår region och hur ska vi förvara dem?

Läkartidningen har följt regionernas vaccinationssamordnare sedan början av december. De har hunnit bli ganska härdade efter en månad med varierande besked från myndigheter och politiker, för svaren på frågorna har ändrats så ofta att planeringen flera gånger fått läggas om radikalt. »Det har kommit nya påbud hela tiden, inte bara från dag till dag utan ibland från timme till timme«, berättar en vaccinationssamordnare i en av landets mindre regioner. En annan samordnare konstaterar att det varit tålamodsprövande att sitta och vänta på konkreta besked från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och regioner (SKR): »Vi vill ha frågan löst direkt, annars går det inte att planera. Det saknas väldigt många pusselbitar och det blir nästan lite moment 22 över det här.«

Strax före jul stod det klart att ungefär 600 000 personer på Säbo och omsorgs­personal skulle bli de första att vaccineras. Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin godkändes av den europeiska läkemedels­myndigheten EMA precis före julafton. Sedan utlovade Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström att regionerna skulle få några hundra vaccindoser per region redan i mellandagarna, och Pfizer tog hand om transporterna ut till regionerna för att säkra upp att vaccindoserna förvaras i de minus 70 grader som krävs under frakten.

Första veckan i januari märks en viss lättnad över att mjukstarten på äldreboendena fungerat som den ska. Det är i huvudsak kommunernas sjuksköterskor som tagit hand om de allra första vaccinationerna, under översyn av ansvariga läkare.

– Jag tycker att samverkan med kommunerna gått jättebra. Regionen har tagit emot leveranserna av de första doserna, sedan har kommunerna fått välja hur mycket de kan ta emot för att genomföra vaccinationerna. Det är viktigt att vi är rädda om varje dos så att inget går till spillo, säger Inger Nordin Olsson, vaccinationssamordnare i Region Örebro och tidigare chefläkare.

I mitten på januari ökar tempot i vaccinationen. Då ska inhyrda vaccinatörer stå redo i de fem »vaccinationsnoder« som finns spridda runt om i regionen. Det är stora lokaler med separata in- och utgångar som hyrs specifikt för vaccinationerna mot covid-19. Örebro får ungefär 3 000 vaccindoser i veckan under januari. Precis som 16 andra regioner måste Örebro ta in pensionerad vårdpersonal och andra frivilliga för att klara av den kommande massvaccinationen – det går i nuläget inte att tära på den hårt pressade covidvården genom att använda ordinarie personal. Några hundra har redan anmält intresse för att hjälpa till.

Region Skåne kommer att förlita sig på att både pensionerad personal och privata aktörer hjälper till med covidvaccinationen. Ungefär 10 000 vaccindoser per vecka kommer till regionen i januari och vaccinationen sker både på vårdcentraler, på sjukhus och i hemmen för de äldre. Första veckan i januari hade omkring 1 400 individer på äldreboenden vaccinerats i Skåne. Nu kommer också personal i sjukvården att prioriteras i vaccinationskön, efter att regionens koncernledning fattat beslut om detta den 4 januari. Bakgrunden är att trycket på akutmottagningarna och infektionsavdelningarna i Skåne – precis som i de andra regionerna med krislägesavtal – är extremt högt, och sjukfrånvaron bland personalen börjar märkas av.

När Läkartidningen talar med Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Skåne, har han precis fått beskedet om koncernledningens beslut.

– Jag kan inte säga att det är helt klart hur det ska gå till just nu, men vi har ju en planering för att sjukvårdspersonalen ska in ganska snart i vaccinationen, säger han.

Som Läkartidningen kunnat berätta har även Region Västra Götaland gått emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vilka som ska ingå i den första priogruppen och planerar för att vaccinera även sjukvårdspersonal. Enligt flera av vaccinationssamordnarna har det varit laddade diskussioner om den här frågan på de dagliga videomötena med Folkhälso­myndigheten och SKR. För två veckor sedan mjuknade Folkhälsomyndigheten och meddelade att regionerna kan få prioritera själva. I nuläget tänker också Stockholm, Uppsala, Kronoberg, Dalarna och Gotland börja vaccinera personal på bland annat akuten och infektionsavdelningarna parallellt med de äldre.

Med en fot inne i januari – har frågetecknen rätat ut sig? »Nja«, är nog svaret från de flesta av samordnarna. I vissa regioner är det fortfarande inte helt klart hur tider ska bokas när antalet som ska vaccineras växer. En del av de externa lokaler som måste hyras för smittsäker vaccination har ännu inte undertecknade kontrakt, och osäkerheten kring hur många som kan anställas tillfälligt som vaccinatörer kvarstår.

Det finns också oklarheter kring hur vaccindoserna från Moderna och Astra Zeneca ska levereras till regionerna och hur kallt de måste förvaras när de skickas vidare till vaccinationscentralerna.

– Det blir nya utmaningar när Modernas vaccin ska skickas ut. Det måste såvitt jag förstår förvaras fryst under transporten. Jag vet inte om Folkhälsomyndigheten ordnar transport, det måste lösas under kommande dagar. Men sedan har vi ju stora avstånd här, så frågan är om vi måste hitta frysbilar när vaccindoserna ska ut 30 mil till glesbygd, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare i Västerbotten.

Region Västerbotten får runt 2 000 vaccindoser per vecka i januari, och har hittills valt att följa rekommendationen att vaccinera de äldre först. Enligt Ronny Lestander har regionens grundplan för vaccinationerna fungerat än så länge:

– Även om det varit hektiskt och rörigt och vi fått flytta målet hela tiden så är vi ändå kvar på banan.

 

Läs även: Drive-through ska ge snabb och smittsäker vaccination

 

Vaccination mot covid-19 i regionerna:

Region Stockholm

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 15 000–16 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Äldre »nära hemmet« och vårdcentraler, lokaler där vaccinationen kan göras smittsäkert.

Hur bokas de: 1177.se och vårdcentralernas egna bokningssystem.

Behövs extra personal: Alla personalkategorier som finns kommer ifråga för vaccinationen.

 

Västra Götalandsregionen

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 13 000–15 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Äldre på Säbo vaccineras på plats av kommunens sjuksköterskor. Övriga riskgrupper på vårdcentraler. Sjukhuspersonal på arbetsplatsen.

Hur bokas de: Oklart, kallelse eller tidbokning.

Behövs extra personal: Ja. Vill ha in nyligen pensionerade inom vårdsektorn, ännu oklart hur många.

 

Region Skåne

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 10 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Primärvården, offentliga och privata vårdcentraler. Eventuellt vaccination i hemmen för äldre. Vård- och omsorgspersonal på sjukhus.

Hur bokas de: 1177.se och andra lösningar.

Behövs extra personal: Ja. Till exempel pensionerad personal och externa aktörer.

 

Region Norrbotten

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 2 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Samma lösning som vid influensavaccinationen, det ska vara smittsäkert.

Hur bokas de: Ej bestämt.

Behövs extra personal: Utesluter det inte.

 

Region Västmanland

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 2 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: På vårdcentraler och i externa lokaler.

Hur bokas de: 1177.se och telefontjänst.

Behövs extra personal: Ja. Rekrytering pågår.

 

Region Dalarna

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 3 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Äldre på Säbo i sina hem. Övriga på vårdcentral.

Hur bokas de: 1177.se och andra lösningar.

Behövs extra personal: Tar hjälp av privata vårdföretag.

 

Region Sörmland

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 3 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Externa lokaler och sannolikt vårdcentraler. För Säbo, kommunens sjuksköterskor.

Hur bokas de: Tidbokning eller kallelse.

Behövs extra personal: Oklart, men det kan bli nödvändigt med extern hjälp.

 

Region Kalmar

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 2 000/vecka i januari.

Var sker vaccinationerna: Fler lösningar som använts under influensavaccinationen, bland annat mobila team.

Hur bokas de: Digital bokning.

Behövs extra personal: Om utvecklingen kräver det.

 

Region Halland

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 3 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Vårdcentraler. Boende på Säbo får hembesök av kommunens sjuksköterskor.

Hur bokas de: Tidbokning via Mitt vaccin.

Behövs extra personal: Ja. Rekrytering av personal till särskilda vaccinationsteam pågår, oklart hur många.

 

Region Gävleborg

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 3 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Säbo erbjuds vaccination i hemmen. I övrigt sannolikt vårdcentraler. Företagshälsovård för vårdpersonal.

Hur bokas de: Digital bokning.

Behövs extra personal: Ja. Samverkar med kommuner och företagshälsovård. Privata aktörer i ett senare skede.

 

Region Värmland

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 3 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: I bland annat externa lokaler.

Hur bokas de: Via 1177.se.

Behövs extra personal: Ja, söker sjuksköterskor, läkare, apotekare, receptarier, vårdadministratörer och undersköterskor.

 

Region Kronoberg

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 2 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Kommunernas vårdpersonal vaccinerar äldre på Säbo och omsorgspersonal. Vårdcentraler och sjukhus vaccinerar övriga riskgrupper och vårdpersonal.

Hur bokas de: Tidbokning.

Behövs extra personal: Ja, tar hjälp av pensionerad personal och privata vårdföretag.

 

Region Östergötland

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 4 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Externa lokaler och vårdcentraler.

Hur bokas de: Eget tidbokningssystem.

Behövs extra personal: Ja. Annonserar efter personal och tittar på att använda privata vårdföretag. 600 personer har anmält sig som frivilliga.

 

Region Blekinge

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 1 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: På vårdcentraler och i externa lokaler.

Hur bokas de: 1177.se och kontrollerad drop-in.

Behövs extra personal: Inte klart.

 

Region Uppsala

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 3 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Primärvården och vaccinationscentraler. Vaccinationsbussar till Säbo.

Hur bokas de: Troligen tidbokning och kallelse.

Behövs extra personal: Ja. Kommer även att använda privata vaccinationscentraler.

 

Region Örebro

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 3 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: I fem externa lokaler med separata in- och utgångar, så kallade vaccinationsnoder.

Hur bokas de: 1177.se och »callcenter« för äldre.

Behövs extra personal: Ja. Bland annat pensionerad personal och läkarstudenter.

 

Region Västernorrland

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 2 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Hälsovårdscentraler och externa lokaler.

Hur bokas de: Eget tidbokningssystem och eventuellt 1177.se.

Behövs extra personal: Ja. Har en lista på frivilliga som anmält sig, de flesta nyligen pensionerade inom vårdsektorn.

 

Region Gotland

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 1 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Äldre på Säbo vaccineras i hemmen. Övriga på vårdcentraler.

Hur bokas de: Kallelse eller tidbokning.

Behövs extra personal: Vid behov av förstärkning ska bemanningspersonal användas.

 

Region Västerbotten

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 2 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Äldre på Säbo vaccineras
i hemmet, övriga på hälsocentraler.

Hur bokas de: Webbtidbokning, kopplad till 1177.se.

Behövs extra personal: Ja, söker personal inom vårdsektorn och kallar in pensionerad personal.

 

Region Jönköping

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 3 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: På ungefär samma sätt som under influensavaccination, huvudsakligen vårdcentralerna.

Hur bokas de: Sannolikt tidbokning.

Behövs extra personal: Beror på hur stora volymer vaccin som kommer; förbereder för att ta in mer personal.

 

Region Jämtland Härjedalen

Antal vaccindoser från årsskiftet: Cirka 1 000/vecka i januari, därefter fler.

Var sker vaccinationerna: Hembesök, mobila team och externa lokaler.

Hur bokas de: Mobila team och vaccinationscentraler sköter det.

Behövs extra personal: Ja, de pensionerade sköterskor som skött influensavaccinationen fortsätter med covidvaccinationen och fler kommer att engageras.

mRNA-vaccin:Pfizer, BioNTech och Moderna

Vaccinteknologi: Injektionen bär med sig ett modifierat m(essenger)RNA som kodar för spike-proteinet hos sars-cov-2. Med hjälp av detta kan kroppens egna celler tillverka ett protein som är unikt för viruset. Som följd triggas immunsystemet att producera ett försvar eller en egen »vaccinfabrik«. Coronavaccinerna är de första mRNA-vaccinerna som godkänns för människor.

Antal doser som ska ges till patienten: 2, med tre veckors mellanrum.

Biverkningar under de kliniska försöken: Bland annat smärta vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk, muskelvärk, ledvärk, feber, illamående och svullna lymfkörtlar (gäller bägge vaccinerna).

Allergier efter vaccination: Ett fåtal personer har drabbats av allergiska reaktioner efter vaccination i Storbritannien och USA. Läkemedelsmyndigheterna undersöker orsakerna. Enligt ett första uttalande från FDA i USA kan det vara ingrediensen polyetylenglykol som ligger bakom de allergiska reaktionerna.

Förvaring: Pfizers och Biontechs vaccin måste förvaras i minus 70 grader under transport, men ska klara 5 dagar i kylskåp efter att förpackningen brutits. Modernas vaccin ska förvaras i minus 20 grader under transport, men klarar sedan 30 dagar i vanlig kylskåpstemperatur (2 till 8 grader).

Så många doser av Pfizers och Biontechs vaccin kommer till Sverige: 4,5 miljoner + ytterligare 2 miljoner i mars.

Så många doser av Modernas vaccin kommer till Sverige: 3,6 miljoner.

Vektorvaccin: Astra Zeneca

Vaccinteknologi: Vektorteknik som använder adenovirus för att bära med sig instruktioner från sars-cov-2-virusets genetiska kod. När vektorn injicerats kan kroppens egna celler tillverka ett protein som är unikt för viruset. Därefter sätter vektorvaccinet igång immunförsvaret, som reagerar och bildar antikroppar. Vektorteknologin har tidigare använts i studier för att ta fram vacciner mot ebola- och zikaviruset.

Antal doser som ska ges till patienten: 2, med en månads mellanrum.

Biverkningar under de kliniska försöken: »Inga allvarliga«, enligt rapporter från de kliniska försöken. Men fas 3-försöket fick stoppas två gånger när två deltagare fick neurologiska reaktioner. Enligt FDA kan reaktionerna dock inte helt klart kopplas till vaccinet.

Allergier efter vaccination: Ej godkänt för användning än; ingen information om allergier.

Förvaring: Beräknas hålla minst sex månader i kylskåpstemperatur (mellan 2 och 8 grader).

Så många doser av Astra Zenecas vaccin kommer till Sverige: 7 miljoner.