När omkring 80 000 personer vaccinerats konstaterar Läkemedelsverket att de biverkningar som rapporterats är förväntade.

– Den biverkningsprofil som vi känner till hittills är helt förväntad och inte på något sätt alarmerande, säger Veronica Arthursson, Läkemedelsverkets chef för läkemedelssäkerhet, till Ekot.

De två allvarligare fallen är ett fall av anafylaxi och ett fall av akut perifer ansiktsförlamning.

Från och med den här veckan publicerar Läkemedelsverket sammanställningar av inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccinerna mot covid-19. Än så länge finns endast uppgifter om Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty.

– Inrapporterade misstänkta biverkningar behöver inte vara orsakade av vaccinet, utan kan bero på andra faktorer. Men rapporteringen är ett viktigt komplement till bland annat de kliniska studier som gjorts av vaccinerna innan de godkändes för att vi ska kunna följa vaccinernas säkerhetsprofil, säger Veronica Arthurson, på myndighetens webbplats.

Följ rapporterna här.