Genom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kräver Läkarförbundet tillsammans med 13 andra fackförbund inom offentlig sektor förändringar i den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen från AFA.

I dag måste sjukdomstillståndet kvarstå i 180 dagar för att personal ska få rätt till arbetsskadeersättning från AFA. Enligt fackförbunden innebär detta ett stort inkomstbortfall för de som blir långvarigt sjuka i covid-19. En läkare som är sjukskriven i sex månader kan förlora 92 000 kronor före skatt, en sjuksköterska motsvarande 35 000 kronor, skriver fackförbunden i en debattartikel i Dagens Samhälle.

I våras krävde OFR att 180-dagarsregeln ska strykas. Man ville också lätta på bevisreglerna för att smitta skett på arbetet. Sveriges Kommuner och regioner (SKR) sa nej.

Men nu har OFR gjort en ny förhandlingsframställan till SKR. Fackförbunden vill se:

  • En omedelbar komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionsektorn, så att full ekonomisk kompensation ges för den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19.
  • Det innebär i förhållande till nuvarande regler bland annat ett borttagande av kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för rätt till ersättning, fler yrkeskategorier som kan få ersättning samt lättnader i dagens beviskrav.
  • Ändringarna i försäkringen ska göras med verkan från ingången av år 2020 och gälla så länge pandemin pågår.

Ett brev med krav på en förbättrad arbetsskadeförsäkring har även skickats till Socialutskottet.

Enligt fackförbunden som undertecknat debattartikeln har 2 500 ansökningar om ersättning på grund av arbetsskada orsakad av covid-19 gjorts från medarbetare i sektorn.

Men betydligt fler än så har anmält covid-19 som arbetsskada till Arbetsmiljöverket. Enligt tidningen Vårdfokus handlar det om över 10 000 anställda inom vård, omsorg och sociala tjänster. Bland dessa finns 4 764 undersköterskor, 2 766 sjuksköterskor och 371 läkare.