På nationell nivå har antalet patienter som vårdas för covid-19 minskat. I dag, tisdag, befinner sig 2 160 covidpatienter på sjukhusens vårdavdelningar.

– Det här är ungefär 300 färre patienter jämfört med förra veckan, sa Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen, vid dagens myndighetsgemensamma presskonferens.

60 procent av patienterna finns i storstadsregionerna. Men tittar man på andelen patienter i förhållande till befolkning så är det i södra Sverige som sjukvården har det tuffast just nu.

Även inom intensivvården syns en minskning av antalet patienter. Enligt de senaste siffrorna vårdas 348 patienter med covid-19 på någon av landets 774 intensivvårdsplatser. Det är drygt 20 patienter färre jämfört med förra veckan, enligt Taha Alexandersson.

– Det är en stor variation mellan landets regioner och den dagliga IVA-samordningen och den nationella koordineringen behövs fortfarande. Eskaleringar behövs fortfarande och framför allt ett nyttjande av de transportresurser som finns för att verkligen kunna nyttja hela landets intensivvårdskapacitet, sa hon på presskonferensen.

Enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten har ytterligare 268 dödsfall med covid-19 rapporterats, vilket innebär att totalt 10 591 nu avlidit i Sverige.

Sammanlagt har 533 265 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19.