Just nu vårdas 1 851 patienter med covid-19 på landets sjukhus. Enligt Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, är det cirka 300 färre jämfört med förra veckan.

– En liten avmattning ser vi, men belastningen från covid-19 i sjukvården är fortsatt hög, sa hon vid dagens myndighetsgemensamma presskonferens.

Inom intensivvården finns 275 patienter med covid-19, vilket är minskning med 60 patienter på en vecka.

– Den nationella tillgängliga kapaciteten ligger runt 25 procent, vilket vi tycker är en bra nivå för att klara av den samordning som behövs och kan komma att behövas framåt, sa Johanna Sandwall.

Det är fortfarande 14 regioner som befinner sig i förstärkningsläge och ytterligare 5 regioner i stabsläge. Endast två regioner arbetar i normalläge. Samtidigt uppger nu hälften av regionerna att de ser en förväntad förbättring på kort och lång sikt.

Enligt Folkhälsomyndigheten minskar också smittspridningen på flera håll i landet. När det gäller den virusmutation som först upptäcktes i Storbritannien har 95 fall upptäckts i Sverige hittills, varav 29 saknar resekoppling.

– Någon omfattande samhällspridning på den nivån man ser i Storbritannien eller Danmark har vi inte, det hade vi sett. Men det är hög sannolikhet att vi kommer hitta fler fall när vi letar mer, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på presskonferensen.