Införandet av screening för kolorektalcancer har blivit något av en långbänk, trots att Socialstyrelsen redan 2014 rekommenderade allmän screening för män och kvinnor i åldern 60-74 år.

Hittills har bara invånare i Region Stockholm och Region Gotland – som började redan 2009 – kunnat testa sig för tjock- och ändtarmscancer. Men i år kommer även Dalarna och fyra andra regioner börja erbjuda strategin till vissa åldersgrupper, rapporterar Vetenskapsradion.

Bärbel Ljung, verksamhetschef för kirurgi vid Linköpings universitetssjukhus och ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för kolorektalcancer, välkomnar beslutet att dra i gång trots pågående pandemi.

– Den här pandemin har pågått så väldigt länge. Det är dags för oss att höja blicken och titta framåt för att inte förlora alltför mycket. Även om det är jobbigt med pandemin så finns det annat också, säger hon till Vetenskapsradion.

I februari eller mars räknar Dalarna med att utskick ska börja gå ut inom regionen för att klara av att erbjuda samtliga 60-åringar provtagning under 2021, enligt LIF:s nyhetskanal Lifetime.se

Lifetime.se konstaterar att det för snart tre år sedan kom ett förslag till regionerna från Regionala cancercentrum i samverkan att börja planera för att starta screening. Och att Dalarna nu utsetts till försökslän för en modell med nationell styrning från Region Stockholm, sedan de juridiska hinder som funnits kring inköp och gemensam IT-lösning undanröjts.

– Förutom Dalarna har vi fått accept att ansluta fler regioner. Förmodligen blir det fyra ytterligare regioner 2021 men det återstår att bestämma vilka det kan bli, säger Stina Fuentes, onkolog och verksamhetsutvecklare vid Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, Stockholm-Gotland, till nyhetskanalen.

I Stockholm-Gotland planeras en utvidgning av screeningprogrammet med start 2021 som innebär utskick ända upp till 74 års ålder – något som alltså är i linje med Socialstyrelsens rekommendation.