De senaste dagarna har flera regioner meddelat att man vill börja vaccinera vårdpersonal trots att man ännu inte vaccinerat klart den högst prioriterade gruppen inom äldreomsorgen.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska vårdpersonal vaccineras först i fas två som är beräknad att komma igång i februari. Men efter debatten de senaste dagarna öppnar myndigheten nu för att vaccinering av viss vårdpersonal kan göras parallellt med att boende och personal i den kommunala omsorgen vaccineras.

I ett pressmeddelande skriver myndigheten att det fortfarande är de som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19 som ska erbjudas vaccination först. Men på grund av den höga vårdbelastningen i vissa regioner kan det behövas lokala anpassningar. Som exempel nämner myndigheten att regioner kan behöva tidigarelägga vaccinationer av personal på IVA för att inte riskera att personalen insjuknar med störningar i vården som följd.

– Om man delvis låter den första fasen med säbo och personalen där att överlappa med fas två där sjukvårdspersonal ingår så är inget som går emot den grundläggande prioritering som vi har rekommenderat, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till TT.

Läs även:

Fler regioner vill prioritera vårdpersonal för vaccin

Skåne och Västra Götaland vill ge vårdpersonal vaccin snabbare

WHO rekommenderar att utsatt vårdpersonal vaccineras först