Maria Larsson är ST-läkare på en vårdcentral strax utanför Luleå. Foto: Privat

Den första gruppen som utlokaliserades till Luleå och Sunderby sjukhus för att börja termin 6 vårterminen 2011 bestod av ett tiotal studenter. Flera av dem har sedan blivit kvar och arbetar numer för Region Norrbotten. Eric Mohlin är ST-läkare på medicinkliniken och Maria Larsson är ST-läkare på en vårdcentral strax utanför Luleå.

Fast bägge hade troligen jobbat i Norrbotten ändå. Maria Larsson hade redan ett hus och liv i Norrbotten, där hon arbetade som sjuksköterska, när hon sökte in till läkarutbildningen.

– För mig var det toppen att utbildningen flyttade. Jag veckopendlade till Umeå och vet inte om jag fått det att fungera annars, säger hon.

För Eric Mohlin var det också ett naturligt steg.

– Eftersom jag är uppvuxen i Luleå har jag en naturlig anknytning hit. Men det var inte bara för att jag kom härifrån, utan också för att upplägget verkade bra och vi var ett bra gäng med studenter som flyttade tillsammans, säger han med tillägget att valet att stanna kvar på Sunderby sjukhus som ST-läkare också beror på att han trivs så bra.

Båda är väldigt nöjda med den kliniska utbildningen som de fick på Sunderby sjukhus.

– Det var jättefina, nya lokaler och det kändes som de på klinikerna tyckte att det var spännande att vi kom dit. I Umeå är det så många kandidater och man försvinner lätt i mängden. Här blev det mer personligt. Alla lektorer och specialister som fick det att flyta på så bra förtjänar en stor eloge, säger Maria Larsson.

Hon och Eric Mohlin tror att studenterna som utlokaliserades fick bättre klinikplaceringar eftersom studentgrupperna var mindre.

– Vi sågs nog mer som kollegor än studenter här och fick ta mer plats. Jag tror till exempel vi fick göra fler praktiska moment, säger Maria Larsson.

Studentlivet i Luleå var däremot betydligt torftigare än Umeå. Andra nackdelar var att närheten till ett universitetsbibliotek försvann, och det var svårare att ställa frågor på föreläsningar via videolänk.

– Det var lite annorlunda. I Umeå var vi så många, men i Luleå var det bara vår lilla grupp, säger Eric Mohlin.

De ser regionaliseringen som ett nödvändigt steg för att kunna utbilda fler läkarstudenter.

– På så vis blir det mindre studentätt och man får bättre möjlighet att aktivt träffa patienter, säger Eric Mohlin.

I deras kull valde majoriteten att göra allmäntjänstgöring, AT, i Norrbotten. Men det är framför allt de som redan hade en anknytning till regionen när de sökte läkarutbildningen som blivit kvar.

– Jag tror inte att någon från vår kull som inte var från Norrbotten är kvar, säger Maria Larsson.

 

Läs också:
Umeå banade väg för läkarutbildning spridd på flera orter