Sju regioner har aktiverat krislägesavtalet under den andra vågen i coronapandemin. Med avtalet kan verksamheterna bland annat schemalägga vårdpersonal att arbeta 48-timmarsveckor under en fyraveckorsperiod, med kompensationen att de får 220 procent i lön.

Det är främst sjuksköterskor och undersköterskor som anvisats enligt avtalet. Men i Region Jönköpings län arbetar även läkare på krislägesavtalet sedan den 11 januari.

– Vi har legat på vår maxbelastning i rätt många veckor vad gäller IVA-platser. Och vi har en stor del patienter som är utlokaliserade till andra regioner för att vi inte har haft kapacitet. Samtidigt har vi kraftigt utökat vår operationskapacitet, säger Knut Taxbro, överläkare, klinikombud och processansvarig för covid-IVA vid Länssjukhuset Ryhov.

Han var en av läkarna som började arbeta på avtalet för en dryg vecka sedan, medan Eksjö och Värnamo började veckan innan dess. Syftet är att utöka operationskapaciteten, då covid-IVA och operation båda behöver anestesipersonal. Han tror inte att det hade gått att få ihop annars.

– Jag tror att det är klokt av regionledningen att göra det.

Att gå på avtalet är frivilligt. Enligt uppgifter som Jönköpings läns läkarförening fått av regionen, går exempelvis ungefär nio av tio narkosläkare på krislägesavtalet, medan en tiondel har avstått.

Knut Taxbro berättar att läkarna har delade uppfattningar om avtalet. Det funkar bra för somliga, medan andra kan ha svårt att till exempel få ihop familjelivet.

– Man går ju ett antal 12–13-timmarspass efter varandra. Man hinner hem, käka, så sover man och går till jobbet igen. Fördelen är att man kan ha några fler dagar sammanhängande återhämtning i och med att veckoarbetstiden inte ska överstiga 48 timmar.

Eftersom läkarna på hans sjukhus bara varit på avtalet en vecka, har han lite svårt att utvärdera det. Men så här långt fungerar det hyggligt efter omständigheterna.

– Jag skulle vilja påstå att stämningen är rätt god både bland doktorer, sjuksköterskor och undersköterskor. Men man märker ju att man jobbat väldigt mycket.

Även Region Skåne har haft en tuff andra våg. Men nu finns ett försiktigt hopp om en lättande situation, även om läget fortfarande är mycket ansträngt.

– Vi har börjat se en liten ljusning ändå. Vi har börjat märka att antalet patienter minskat, och på intermediärvården har vi märkt att de som är där inte är riktigt lika sjuka, säger Adam Åkerman.

Han är ST-läkare i internmedicin på medicinska akutvårdsavdelningen (MAVA) i Helsingborg, vilken i princip har blivit en ren covidavdelning. Där är de fyra läkare som går omlott och arbetar tolv timmar per dag i fyra dagar, och sedan är lediga i fyra dagar.

– Det är ganska många timmar, men vi känner att vi har fått till ett system där vi har en ganska god uthållighet. Det är en hög belastning, men med schemat vi har nu känner vi att vi orkar.

Även inom intensivsjukvården finns en svag ljusning.

– Vi har nog märkt en platå i IVA-verksamheten faktiskt. Men vi ligger nog inte långt ifrån vår maxkapacitet nu, säger Wilhelm Wallquist, överläkare och enhetsansvarig läkare på covid-IVA i Lund, och tillägger att man också behövt ta in personal från exempelvis barn-IVA.

Region Skåne har aktiverat krislägesavtalet men ännu inte anvisat några läkare enligt det. Det tycker läkarföreningarna att regionen borde göra nu – men på frivillig basis.

– Vi tycker det är bättre att man anvisar på krislägesavtalet. Man har gjort det för sjuksköterskor och undersköterskor men det har varit frivilligt att ta det. Det skulle man kunna göra med läkarna också, säger Staffan Larsson, ordförande för Läkarförbundet Skåne som samlar de fyra lokalföreningarna i regionen.

För Adam Åkerman är det lite hugget som stucket.

– Fördelen nu är att vi har god tid till återhämtning. Med krislägesavtalet hade man kanske inte vetat vilka tider man fått jobba.

Wilhelm Wallquist tycker att krislägesavtalet är felaktigt utformat. Det stimulerar främst arbete dagtid, medan det som vården behöver är mer personal på kvällar och helger.

– Krislägesavtalet skulle utan tvekan ge mer pengar i plånböckerna för läkarna som jobbar på det. Det skulle vara ett sätt för regionen att ersätta läkargruppen som helhet för att man jobbar mer under den här perioden. Men det skulle inte premiera de som verkligen tar på sig det stora extrajobbet, de som tar extrapass på nätter och helger.