Region Jönköpings län begärde på måndagen att krislägesavtalet skulle aktiveras för de som arbetar inom covid-19-vården samt inom den opererande verksamheten på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.

– Vi ser det tyvärr som en nödvändighet att aktivera krislägesavtalet för att klara bemanningen i det mycket ansträngda läget i hälso- och sjukvården med det stora antalet patienter som behöver vård för covid-19, säger Mia Frisk (KD), ordförande i regionstyrelsen, på regionens webbplats.

Det handlar om att se till att sjukvården har tillräcklig bemanning.

– Utöver att vårda patienter med covid-19 behöver vi samtidigt klara av övrig vård, till exempel öka en aning på andelen operationer som inte kan vänta. Våra medarbetare i sjukvården behöver helt enkelt arbeta mer, men till skälig ersättning, och vi gör detta med stor respekt och utifrån en bedömning vad medarbetarna orkar med, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, på webbplatsen.

Och senare under dagen tog Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona beslutet.

– Region Jönköpings län har prövat alla möjligheter i det vanliga kollektivavtalet för att säkra bemanningen. Vi har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Jönköpings län, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och i Sobonas föreningsstyrelse, på SKR:s webbplats.

Krislägesavtalet är aktiverat även i regionerna Stockholm, Västra Götaland, Gävleborg, Skåne och Uppsala.