Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar i en krissituation. I den första vågen i pandemin användes det i Stockholm. Med avtalet kan verksamheterna bland annat schemalägga vårdpersonal att arbeta 48-timmarsveckor under en fyraveckorsperiod, med kompensationen att de får 220 procent i lön.

Nu i den andra vågen är det sex regioner som aktiverat krislägesavtalet: Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Gävleborg, Jönköpings län och Uppsala. Men fram till helgen var det bara i Region Uppsala där det använts och då bara för sjuksköterskor och undersköterskor.

På en presskonferens på måndagen berättade dock Region Jönköpings läns hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor nu har anvisats att arbeta på avtalet från och med måndagen.

– Avtalet är påfrestande. Men vi kan inte se något annat sätt att tillgodose invånarnas vård, sa han vid presskonferensen.

Omkring 1 000 personer väntas inom ett par veckor beröras av avtalet vid regionens tre sjukhus. På måndagen var det 220–250 ur personalen på IVA och operation.

– Är det kris så är läkarna beredda att utöka sin veckoarbetstid och ingå i krislägesavtalet, säger Bengt Hultberg, ordförande i Jönköpings läns läkarförening, till Läkartidningen.

Han fortsätter:

– Men det är oerhört viktigt att man lägger ett schema där man ändå får återhämtning. Man kan inte jobba hur länge som helst med ett schema där man utökar arbetstiden med 20 procent och utöver detta även kan ha nödfallsövertid.

I Region Skåne anvisades 30 sjuksköterskor och undersköterskor på den medicinska akutvårdsavdelningen i Lund på krislägesavtalet på söndagen. Och från måndagen gäller det även 20 sjuksköterskor och undersköterskor på IVA i Malmö.

Än så länge berör det dock inte läkare. Men efter de senaste dagarnas tilltagande andra våg, tycker facket att det är dags.

– Hittills har man löst det på frivillig basis, men läget är nu så ansträngt att vi tycker att man ska tillämpa krislägesavtalet, säger Staffan Larsson, ordförande i Läkarförbundet Skåne.

I Västra Götaland har ännu ingen anvisats att gå på krislägesavtal. Men pandemin avtar inte och det kan bli aktuellt framöver, säger HR-direktör Marina Olsson.

– Det blir väldigt avgörande vad som händer de närmaste två veckorna.

– Vi har en personal som jobbar mycket och är ansträngd, så då försöker verksamheterna dag för dag att lösa bemanningen så mycket de kan på andra sätt i stället för att anvisa på krislägesavtal.

Västra Götalands läkarförening vill också helst att man undviker att använda avtalet.

– Vi ser hellre att man använder andra möjligheter. Och för läkargruppen har man möjlighet att lägga jour och beredskap på ett helt annat sätt än för sjuksköterskor och undersköterskor. Många kollegor kan dela på den ökande bördan och på så sätt uppnå en uthållighet, säger läkarföreningens ordförande Emelie Hultberg.

Inte heller Region Gävleborg har tillämpat krislägesavtalet. Där har man dessutom hittills sagt att det bara ska gälla sjuksköterskor och undersköterskor, om det kommer i bruk.

Några regioner har inrättat lokala avtal under pandemin som ska användas i stället för krislägesavtalet. Det gäller till exempel Stockholm.

– Det är bättre både för planering och återhämtning. Det inser arbetsgivaren också, så jag förstår faktiskt inte varför krislägesavtalet aktiverades, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

– Det ger bättre ersättning och bättre möjligheter till återhämtning. Det är fortfarande ett tufft avtal med 13-timmarspass. Men det är lättare att planera sin verksamhet och sitt liv.