I förra veckan blev det känt att den digitala vårdgivaren Kry köper bolaget Medhelp Vårdtjänster som svarar på samtalen till 1177 Vårdguiden i Region Stockholm.

Köpet måste dock godkännas av Region Stockholm, och beslut väntas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari eller den 9 mars.

Affären har väckt stor debatt. Bland annat har Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin (Sfam) varnat för risker med en snedvriden konkurrens och jäv om en vårdgivare med egna vårdcentraler ansvarar för systemet med rådgivning och hänvisning.

I ett uttalande som publicerades i dag, fredag, tar Svenska läkaresällskapet (SLS) tydlig ställning mot köpet.

– Svenska läkaresällskapet anser att det är direkt olämpligt att en privat digifysisk vårdgivare sköter den centrala sjukvårdsrådgivningen i en region, säger ordföranden Tobias Alfvén, i en kommentar på Läkaresällskapets webbplats.

Han fortsätter:

– Det blir en uppenbar jävssituation där misstankar alltid kommer att finnas att bolaget i fråga gynnar de egna verksamheterna genom rådgivningen. Patienter som ringer till 1177 ska aldrig behöva fundera på om de råd och tips de får är opartiska eller inte. Vår starka rekommendation till ansvariga i hälso- och sjukvårdsnämnden är att avslå genomförandet av köpet.

Läs mer:

Politiker avgör Krys 1177-affär

Oppositionspolitiker: Krys köp av Medhelp bör avgöras politiskt

Kry kan ta över 1177 i Stockholm