Närmare hälften, 47 procent, av Läkarförbundets medlemmar uppger att stressnivån ökat under pandemin, enligt en enkätundersökning där förbundet tillfrågat yrkesverksamma medlemmar under december månad. Undersökningen tar upp olika aspekter på arbetsförhållandena under pandemin. 38 procent av de svarande uppger att de arbetat mer under pandemin, och drygt hälften av alla svarande, 51 procent, anser att de inte får tillräcklig vila och återhämtning.

– Det är oroväckande siffror, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Regionerna Stockholm, Västra Götaland och Gävleborg aktiverade krislägesavtalet den 23 december. Region Skåne aktiverade avtalet den 29 december och Region Uppsala den 30 december.

– Vår undersökning är gjord tidigare, och redan då bedömde hälften att de inte får tillräcklig återhämtning. Vi ska inte bara orka nu utan också 2021.

Få av de svarande har arbetat mycket med covidpatienter. Men pandemin påverkar stora delar av kåren. Och den stora majoriteten, 95 procent av de som svarat på enkäten, är oroliga för vårdskuldens effekter.

– Det finns en stor oro för hur det ska se ut framåt. Det är enormt viktigt att regionerna säkerställer att läkarna får möjlighet till vila och återhämtning. Vi efterlyser en strategi för det och för hur man ska ta hand om den framtida vårdskulden. Staten behöver ta ett större ansvar för hur vården ska klara av återhämtning och hantera vårdskulden.

14,6 procent av de svarande arbetar i privat sektor. Av dessa uppgav 6 procent att de lånats ut till annan arbetsgivare (bolag eller region) under pandemin. Närmare 90 procent hade inte tillfrågats om att lånas ut till annan arbetsgivare.

– Det är anmärkningsvärt att det är så få som tillfrågats. Det har varit mycket diskussion om att hjälpas åt. Man kanske ändå hade förväntat sig att fler skulle få frågan, säger Sofia Rydgren Stale.

Enkätundersökningen gjordes via e-post till en panel med uppåt 7 000 medlemmar, och resultatet baseras på svar från 2 584 av dessa, efter att svar från icke yrkesverksamma sorterats bort. Panelen är självrekryterad bland medlemmarna och är, enligt förbundet, representativ för kåren vad gäller ålder, kön, geografi med mera.