– Vi har en minskning på nationell nivå, sa Karin Tegmark Wisell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten, vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

Av de drygt 200 000 individer som provtogs vecka 2 var 15 procent positiva, en nedgång jämfört med vecka 53 när andelen positiva var som störst, över 20 procent.

Nedgången syns i alla åldersgrupper och mest i de grupper som låg som högst för några veckor sedan, de yrkesverksamma åldersgrupperna och gruppen 18–19 år.

Men det finns många källor till oro, en källa är en befarad trötthet i befolkningen inför att följa restriktioner. En annan är utvecklingen i andra europeiska länder.

– Man har sett nedgångar som sedan har vänt uppåt igen. Så det är oerhört viktigt att se det här som positivt att vi har en nedgång. Vi har effekter av interventionerna – det har vi all anledning att tro – men det är fortsatt ett stort antal fall i landet, och det finns risker för ökning om vi inte håller i alla de interventioner som nu görs, sa Karin Tegmark Wisell.

Årstiden är också en källa till oro.

– Vi vet att influensasjukligheten normalt sticker iväg med en kraftig uppgång under vecka 3, 4 och 5 och fortsätter uppåt. Vi bedömer att det finns en stor risk nu att om människor återgår till arbetsplatser och inte håller i de rekommendationer som finns, att vi kan få en vändning.

Risken för en ökad spridning av de nya virusvarianterna oroar också.

– Vi måste ha all respekt för sjukdomen och inte minst de här varianterna. Vi måste göra allt vi kan för att bromsa importen. Det som finns i landet kan vi inte göra så mycket mer åt än att försöka identifiera och typa en stor andel och också typa där vi ser att det är kluster med stort antal fall. Vi skickade en instruktion till landets laboratorier i dag på morgonen om en strategi för utökad typning med särskilt fokus på utbrottstyper för att se om vi har typen från Storbritannien eller andra typer.