Det var under onsdagseftermiddagen som EU-kommissionen fattade beslut om ett villkorat marknadsgodkännande för vaccinet hos personer som är minst 18 år. Detta efter en rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel tidigare under dagen.

Produktnamnet blir Covid-19 Vaccine Moderna.

Enligt EU:s avtal med Moderna ska Sverige få tillgång till totalt 3,6 miljoner doser av vaccinet, vilket räcker till att vaccinera 1,8 miljoner personer. Företaget ska börja leverera vaccin till medlemsländerna inom två veckor, rapporterar Dagens Nyheter. Och enligt Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström kan de första doserna nå Sverige redan på måndag.

Under den första leveransveckan väntas 11 000 doser och till slutet av februari totalt 182 000 enligt Dagens Nyheter.

Till grund för det villkorade godkännandet ligger en stor klinisk prövning som utvärderat hur väl vaccinet skyddar mot symtomatisk covid-19-infektion hos 28 000 personer mellan 18 och 94 år. Sammantaget visade vaccinet en effekt på 94 procent i studien. För deltagare med hög risk för allvarlig covid-19 – till exempel personer med kronisk lungsjukdom, hjärtsjukdom, fetma eller diabetes – handlade det om en effekt på 90 procent.

Covid-19 Vaccine Moderna ges som två injektioner i armen, med 28 dagars mellanrum. De vanligaste biverkningarna i studien var vanligtvis milda eller måttliga och gick över inom några dagar. Det handlade bland annat om smärta och svullnad vid injektionsstället, trötthet, feber, svullna eller ömma lymfkörtlar i armhålan, huvudvärk, muskel- och ledsmärta och illamående.

Enligt EMA kommer Modernas vaccin att övervakas noggrant och omfattas av flera aktiviteter som specifikt gäller covid-19-vacciner.

Företagen är skyldiga att tillhandahålla månatliga säkerhetsrapporter utöver de regelbundna uppdateringar som krävs enligt lagstiftningen och genomföra studier för att övervaka säkerheten och effektiviteten hos vaccinerna när de används av fler människor. Myndigheterna kommer också att genomföra ytterligare studier för att övervaka effekterna av vaccinerna.

Läs också:

Första vaccindoserna här på söndag

EMA ger Pfizers vaccin grönt ljus