Camila Asp tar över som vikarierade generaldirektör på MSB efter Dan Eliasson. Foto: MSB

Dan Eliasson har kritiserats hårt för att han trots pandemin valde att resa till Kanarieöarna under julhelgen. I går begärde han förflyttning från sin tjänst som generaldirektör på MSB.

– Det viktiga är inte jag som person. Det viktiga är hur vi som samhälle hanterar pandemin och att allt fokus är på den otroligt viktiga uppgiften. Skälet för mitt ställningstagande är att MSB som myndighet ska få bästa möjliga förutsättningar att genomföra sitt viktiga uppdrag. Det är därför som jag i dag har begärt förflyttning om att lämna uppdraget, säger Dan Eliasson i ett pressmeddelande.

Efter att regeringen nu godkänt en förflyttning väntar en tjänst vid regeringskansliet. Dan Eliasson, som har en anställning till slutet av 2022, får behålla sin titel och lön, men är inte längre myndighetschef.

Vikarierande chef för myndigheten blir alltså Camilla Asp som arbetat som avdelningschef på MSB sedan 2016. Hon har suttit med i MSB:s ledningsgrupp och leder myndighetens arbete med att utveckla krisberedskap och civilt försvar. Hennes tillförordnande gäller till och med att ordinarie generaldirektör tillträder.

– MSB är en robust organisation som kommer att fortsätta att hantera pandemin och dess konsekvenser, och som har beredskap för att kunna hantera andra händelser. Vi har också andra viktiga uppgifter under 2021 inom exempelvis räddningstjänst, cybersäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, säger Camilla Asp i ett pressmeddelande.