I förra veckan meddelade Folkhälsomyndigheten att vaccination av viss vårdpersonal, till exempel personal inom intensivvården, kan tidigareläggas och göras parallellt med att de högst prioriterade grupperna inom äldreomsorgen vaccineras.

I dag, tisdag, inleder Region Stockholm vaccinationer för viss vårdpersonal.

– Det här är något vi tror kommer utvecklas allteftersom vi får tillgång till mer vaccin, men till en början handlar det om några tusen vaccindoser som vi har möjlighet att använda för hälso- och sjukvårdspersonal, säger Magnus Thyberg, avdelningschef och vaccinsamordnare i Region Stockholm, till Läkartidningen.

Det blir upp till varje verksamhets ledning att besluta om vilka personalgrupper som ska erbjudas vaccination först för att kunna upprätthålla den vård som behövs för covid-19-patienter.

– Vi har sagt att vi behöver underlätta för den pressade sjukvård vi har vad gäller covid-19-vård, och då är det akutsjukvård och geriatrik som vi ser som prioriterade under första veckan. Vi börjar där, men sedan gör vi löpande uppföljningar och bedömningar allteftersom.

Under gårdagen inledde Region Skåne vaccination av vårdpersonal. I ett första skede prioriteras akutsjukvården, vilket omfattar medarbetare vid bland annat akutmottagningar, akutvårdsavdelningar som intensivvård, infektionsavdelningar, ambulansverksamhet och viss verksamhet inom primärvården.

Totalt distribuerades 3 500 doser vaccin till några av regionens sjukhus under måndagen, men fler leveranser planeras i veckan och under kommande veckor.

– Det är oerhört glädjande att vi kan komma igång tidigare än planerat med att vaccinera hälso- och sjukvårdspersonal. Just nu pågår ett intensivt arbete för att bygga upp kapaciteten vid sjukhusen så att vi successivt kan skala upp antalet vaccinationer och inkludera fler grupper allteftersom, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Samtidigt har Folkhälsomyndigheten nu presenterat statistik om vaccinationer mot covid-19. Till och med den 10 januari hade cirka 80 000 personer vaccinerats mot covid-19 i Sverige.

Statistiken är dock inte helt komplett eftersom det saknas uppgifter från tre regioner för vecka 1, vilket innebär att det troligen är något fler som vaccinerats.

Enligt Folkhälsomyndigheten uppger flera regioner att de har sparat vaccin för att kunna ge en andra dos. Men myndigheten rekommenderar regionerna att inte spara vaccin och hänvisar till att vaccinleveranser har skett utan problem och att de planeras att fortsätta enligt plan.

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten öppnar för tidigare vaccination av vårdpersonal

Fler regioner vill prioritera vårdpersonal för vaccin

Skåne och Västra Götaland vill ge vårdpersonal vaccin snabbare

WHO rekommenderar att utsatt vårdpersonal vaccineras först