I veckan meddelade regionerna i Dalarna och Västra Götaland att vaccinationerna med Modernas covid-19-vaccin riskerar att stoppas. Anledningen är att potentiella skador eller biverkningar inte omfattas av läkemedelsförsäkringen.

Regeringen har tidigare sagt att en kommande lag ska reglera skador av vaccin mot covid-19 som ännu inte omfattas av läkemedelsförsäkringen och att den lagen ska erbjuda samma skydd. Men något sådant lagförslag har ännu inte lagts fram, vilket fått Dalarna och Västra Götaland att flagga för ett stoppande av vaccinationerna.

Men nu ger regeringen myndigheten Kammarkollegiet i uppdrag att teckna överenskommelse med LFF Service AB, som ansvarar för läkemedelsförsäkringen, om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador. Överenskommelsen ska omfatta det eller de vaccin mot covid-19 som ännu inte ingår i läkemedelsförsäkringen.

– Det är viktigt att försäkringsskyddet för den enskilde är starkt vid eventuella negativa följdverkningar av ett vaccin. Samma grundläggande principer som gäller för ersättning från Läkemedelsförsäkringen ska gälla för ersättning från staten, säger socialminister Lena Hallengren (S), i ett pressmeddelande.

Överenskommelsen ska gälla under en övergångsperiod till dess den nya lagen finns på plats. Försäkringsskyddet gäller från den tidpunkt då vaccineringen inleds.

– Det är bra att vi nu får ett tydligt beslut från regeringen. Det innebär att alla som vaccineras kan känna sig trygga med att de är försäkrade och att regionerna nu kan påbörja vaccinering av Modernas vaccin, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och regioner (SKR), i en kommentar på SKR:s webbplats.

Läs även:

Regioner kan stoppa vaccin från Moderna