Den tillfälliga pandemilagen röstades igenom efter en debatt i riksdagen på fredagen. Under debatten betonade socialminister Lena Hallengren (S) att lagen ger möjlighet att stänga ner verksamheter – men att det inte är det främsta syftet.

– Det handlar i första hand om åtgärder som hindrar smittspridningen, men utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smittsäkert, sa Lena Hallengren enligt nyhetsbyrån TT.

Hittills har regeringen i huvudsak använt sig av rekommendationer och råd för att få människor att hålla avstånd och undvika smittspridning. Även ordningslagen och alkohollagen har använts i vissa fall – men möjligheterna att tvinga verksamheter att vidta smittskyddsåtgärder har varit begränsade.

Den tillfälliga pandemilagen ger regeringen befogenhet att besluta om begränsade öppettider eller hur många personer som får vistas i en lokal eller på en plats. I mycket allvarliga fall kan verksamheter helt stängas ner. Det kan också handla om andra smittskyddsregler som krav på munskydd.

Verksamheter som omfattas är allt från butiker, gym och teatrar till parker och badplatser. Regeringen kommer även kunna bestämma hur många personer som får samlas på allmän plats och stoppa kollektivtrafik.

Till skillnad från när Folkhälsomyndigheten eller regeringen ger rekommendationer kommer det gå att bötfälla personer som bryter mot förbud. Länsstyrelserna ska också kunna besluta om vite om reglerna inte följs.

Den nya lagen gäller till den sista september 2021.

 

Läs mer:

Möjlighet att införa munskyddskrav i tillfälliga pandemilagen

Pandemilag kan snart vara på plats