Avtalsrörelsen 2020 drog ut på tiden på grund av pandemin. I stället för att vara klar i april i fjol, dröjde det till mitten på november innan ett nytt avtal för landets läkare var på plats.

När det gäller lönerna går det centrala avtalet i korthet ut på att det första året, som betalas ut retroaktivt från 1 april 2020, är sifferlöst. Det innebär att lönen förhandlas lokalt utan garanterade nivåer. För år två, det vill säga 2021, ska löneökningen bli minst 2,0 procent, och nästa år 1,6.

Men fjolåret är alltså hänvisat till lokala förhandlingar. Och där har det i många fall dragit ut på tiden. I kontrast till utdragna processer, står dock Jönköpings län.

– Vi hade en oerhört smidig process och fick ett bra utfall. Vi blev klara redan i november, ett par veckor efter det centrala avtalet var klart, säger Bengt Hultberg, ordförande i Jönköpings läns läkarförening.

Lönerevisionerna i Region Jönköping brukar vara klara tidigt. Och för att göra processen med 2020 års lönesättning så smidig som möjligt föreslog arbetsgivaren ett generellt lönepåslag för alla läkare. Efter en del förhandling landade siffran på 2,75 procent.

Redan den 19 januari ska lönerevisionen för 2021 dra igång. Ambitionen är att den ska vara klar i månadsskiftet mars/april, så att påslaget kommer med på aprillönen. Läkarföreningen hoppas på mer än de 2 procent som finns i avtalet och har förslagit en ändring av exempelvis ersättningen för arbete under storhelg.

– Det är ändå en region som har mycket bra ekonomi. 2019 gick Region Jönköpings län med överskott på 1,2 miljarder kronor. Det har sett bra ut även 2020, trots pandemin. Så vi har inte brist på pengar i vår region, säger Bengt Hultberg.

På en del andra håll i landet har det inte gått lika fort. I Skåne har den regionala överläggningen gjorts klar för 2020. Men när Läkarförbundet Skåne föreslog att parterna skulle komma överens om en siffra, ville arbetsgivaren inte gå med på det. Nu ligger förhandlingarna ute i förvaltningarna. Arbetsgivaren vill dock ha förhandlingarna klara till aprillönen.

I Östergötland har läkarföreningen försökt få till en liknande lösning som i Jönköping, men enligt Carin Larnert Hansson, ordförande i läkarföreningen, sa arbetsgivaren nej.

– Vi försökte få till ett generellt påslag på alla. Vi ville komma överens om en siffra och slippa sitta i långa förhandlingar. Vi argumenterade för att vi ägnar så mycket tid åt jobb nu, att alla chefer är engagerade i pandemin, och att man skulle kunna kompensera och individualisera mer under 2021. Men arbetsgivaren var inte intresserad av en sådan lösning och sa rakt av nej, säger hon.

I stället väntar nu förhandling vid varje produktionsenhet.

– Det första stället som vi fått papper på är Diagnostikcentrum. Där har arbetsgivaren lagt ett bud på 2,5 procent, och det är innan diskussion med oss, så arbetsgivaren kan nog tänka sig lite högre än det, åtminstone just där.

Carin Larnert Hansson fortsätter:

– Vi är i alla fall igång och det första budet låter inte som ett skambud. Vi är försiktigt positiva.

I Örebro står lokalförening och arbetsgivare längre ifrån varandra.

– Vi yrkade på 3 procent för 2020 enligt »Jönköpingsmodellen«, det vill säga ett fast procentpåslag för alla. Det sa arbetsgivaren nej till. Vi tycker att deras nej var ganska svagt underbyggt, och vi har begärt skriftligt svar på varför de så starkt går emot det.

Regionen har i stället lagt fram två alternativa förslag.

– De har kommit med ett bud på 2,1 procent för 2020. Alternativet är 4,5 procent på två år, det vill säga 2020 och 2021, men då med lite olika villkor för retroaktiviteten och vilket beräkningsdatum det ska vara.

Nu väntar läkarföreningen på skriftliga underlag från arbetsgivaren för att få mer detaljerad information kring de två förslagen.

Paula Wallmon konstaterar att arbetet är långt från färdigt.

– Vi sa i våra yrkanden att vi inte kommer att acceptera ett tvåårsavtal om det inte ligger på 5,0 eller högre. Vi väntar på underlag, men det mesta lutar åt att vi inte kommer att acceptera 4,5 procent.

Paula Wallmon fortsätter:

– När de erbjöd oss 2,1 procent för 2020 uppfattade vi det nästan som förödmjukande. Vi vet att sjuksköterskorna har fått mellan 3,3 och 3,5 procent, och vi har lite svårt att förstå hur vi ska kunna motivera för våra medlemmar att regionen värderar läkargruppen så mycket lägre.

I Stockholm ligger lönerevisionen i princip i sin linda, med de första förhandlingarna har startat på vissa arbetsplatser. Någon generell siffra för alla likt Jönköpings, kommer det dock inte bli, uppger Stockholms läkarförenings ordförande Johan Styrud.

Också i Västra Götaland har de olika förvaltningarna kommit olika långt.

– Löneförhandlingarna kommer att ske under våren, med utbetalning med mars-, april-, eller majlön. Vi håller på att diskutera kring siffror, men det är inte spikat någonstans än, säger Emelie Hultberg, Västra Götalands läkarförening.

I Gävleborg ska lönerevisionen för 2020 sätta igång i februari. Enligt Gästrike Hälsinge läkareförening har arbetsgivaren budgeterat för 2,05 procents lönepåslag.

– Vi tycker att det är för lågt. Men samtidigt har det kommit en del extra med koppling till covid, säger Ylva Björklund, ordförande i läkarföreningen, och syftar till ett engångsbelopp på 10 000 kronor och tre extra lediga dagar.