Gabriella Schanning är ST-läkare i anestesi och intensivvård vid Capio S:t Görans sjukhus, ordförande i Sveriges yngre läkares förening (SYLF) i Stockholm
Gabriella Schanning, ordförande i Sveriges yngre läkares förening (Sylf) i Stockholm. Foto: Läkarförbundet

Gabriella Schanning är ST-läkare i anestesi och intensivvård vid Capio S:t Görans sjukhus, ordförande i Sveriges yngre läkares förening (Sylf) i Stockholm samt ledamot i Stockholms läkarförening. Hon har suttit med i delegationen från Stockholms läkarförening som i dagarna har förhandlat fram ett nytt avtal med Region Stockholm. Avtalet reglerar bland annat löner för läkare innan legitimation. Ingångslönen för examinerade läkare och AT-läkare höjs med 3,43 procent. Några formella lönenivåer för BT-läkare, som börjar i liten skala under 2021, är däremot inte satta.

Gabriella Schanning beskriver förhandlingarna som tuffa, men med en genomgående konstruktiv dialog med arbetsgivaren. Resultatet ser hon som en stor seger för medlemmarna.

Vad är ni mest nöjda med?

– Dels själva beloppen i trappan som vi fick upp till bättre nivåer. Dels att vi fick in en skrivelse om att trappan gäller alla examinerade. Det var viktigt för oss då vi har väldigt långa tider för vikariat i Stockholm och läkarna är överkvalificerade för AT-tjänsterna när de väl börjar sin AT. Även medicine studerande, som halkat efter mycket lönemässigt, har fått en bra ökning.

I Stockholm finns en modell som beskrivs som unik, »AT-lönetrappan«. Vad innebär modellen?

– Den innebär att du går in i trappan från det att du får din läkarexamen, sedan får du en viss lön beroende på hur lång arbetslivserfarenhet du har. Det första steget är 0–12 månader och det sista 49 månader eller mer. Sedan är det löneökningar för varje 12-månadersperiod (se faktaruta).

Tidigare har trappan bara gällt AT-läkare men i och med det nya avtalet är alla examinerade läkare med.

Vilka fördelar har AT-trappan?

– Från fackligt håll får vi väldigt bra koll på underläkarnas löner, och kan se till att det inte sker någon lönedumpning. Innan trappan kunde lönerna pressas ner på grund av trycket på AT-platserna i regionen. Sedan vet vi att vi har en löneökning på si och så många procent varje år. Det är en trygghet för alla AT-läkare – och nu för alla examinerade läkare – att veta vilken lön man får.

Du har sagt att du hoppas att Stockholmsavtalet ska ge avtryck över resten av landet. Vill du utveckla det?

– Det här är visserligen Stockholmsiffror. Men att vi har fått till en bra procentuell ökning kan förhoppningsvis ge en skjuts åt andra.

En ny introduktionstjänst, bastjänstgöring (BT), kommer i juli. Det kommer att vara legitimerade läkare, de första åren enbart utlandsutbildade, som gör BT. Tjänstgöringen är en fristående del av specialiseringstjänstgöringen. I det nya avtalet har inga lönenivåer satts för BT-läkarna i Stockholm. Däremot är parterna överens om att det ska »vara en väsentlig skillnad« i nivån på lönesättning mellan AT och BT eftersom den senare befattningen kräver en läkarlegitimation. Parterna har också enats om att göra en regiongemensam uppföljning av BT-lönerna två gånger under avtalsperioden som sträcker sig till våren 2023.

Hur ska ni se till att BT-läkarna kommer in på en rimlig nivå?

– Det är sagt att det till en början ska vara en individuell lönesättning. Men det är inskrivet i avtalet att det ska vara en väsentlig skillnad jämfört med AT-läkarna och avstämningarna ger oss möjlighet att checka av vart lönerna hamnar. Vi tycker det är en bra början. BT börjar i liten skala och vi kommer absolut bevaka lönesättningen.

Vad har ni för råd till dem som snart ska löneförhandla om en BT-tjänst?

– Man måste tänka att BT-tjänsten inte motsvarar AT-tjänsten eller lönenivåerna för AT. När du är BT-läkare är du legitimerad och legitimationen ska värdesättas. Man får titta på vilken lön en legitimerad läkare går in på i dag innan ST. Sedan är löneförhandlingen individuell så man får också trycka på de meriter man har.

Sylf och SLF student har länge påtalat unga läkares stagnerade löneutveckling. Även Läkarförbundet har konstaterat att det skett en inbromsning av unga läkares löner och att de går in på en alldeles för låg nivå. Samtidigt ökar andelen unga som hoppar av utbildningen eller väljer en annan bransch.

Vad behöver göras för att få upp läkarlönerna för yngre läkare?

– Det vi i Sylf Stockholm hela tiden gör är att poängtera hur det ser ut för våra beslutsfattare i regionen. Om man tittar på andra universitetsutbildningar med liknande längd så är lönenivåerna eftersatta för läkare. Vi jämför oss också med andra legitimationsyrken och värnar om vad vår yrkesroll innebär. Läkaryrket är inte längre det här stora kallet. Vi är ganska oroliga för att fler kommer byta yrke om villkoren blir för dåliga.

Av tradition har läkare inte pratat så mycket om sina löner. Är det viktigt att förändra det?

– Absolut. Bilden i samhället av läkares löner är väldigt skev. Man förstår inte att läkare under många års tjänstgöring ligger relativt lågt sett till utbildningens längd och vilket ansvar man har.

 

Läs också:

Nej till lägstalöner för underläkare 

Livlig debatt om underläkarlöner

Heidi Stensmyren: »Vi måste våga prata lön«

Lönerna enligt nya LOK-avtalet i Stockholm

Lägsta lön för AT-läkare i Region Stockholm enligt det nya avtalet (som gäller till april 2023). AT-trappan ska dock tillämpas på alla examinerade läkare, oavsett om de påbörjat AT eller ej.

2020              2021              2022

0-12 mån      33 100           33 800           34 300

13-24 mån    33 700           34 400           34 950

25-36 mån    34 200           34 900           35 500

37-48 mån    34 900           35 600           36 200

49-                35 600           36 300           36 950

Lön för medicine studenter i Region Stockholm enligt nya avtalet är 27 100 kronor år 2020, 27 650 kronor år 2021, 28 100 kronor år 2022. Lön för läkare med utbildning/kompetensbevis från land utanför EU som gör praktisk tjänstgöring i Stockholm är satt till 30 800 kronor år 2020, 31 400 kronor år 2021 och 31 900 kronor år 2022.

Läs mer om avtalet här.