Drygt fyra av tio av de tillfrågade invånarna i de olika regionerna, uppger att förtroendet för vården har ökat något eller mycket. Det visar intervjuer som undersökningsföretaget Novus har gjort på uppdrag av Sveriges Radios lokala kanaler i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västmanland.

– Det är väl en bra reaktion på att folk förstår att vi har ansträngt oss enormt mycket. Jag tror många har sett hur det är på våra vårdinrättningar, på våra sjukhus – att vårdpersonalen verkligen försöker och att arbetet görs på ett bra sätt, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, till P4 Stockholm.

Undersökningen gjordes 9–14 december. Drygt 500 personer i åldrarna 18–79 år deltog i varje region, totalt 2 158.

Att förtroendet gått upp förvånar inte Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

– Det är egentligen inte så konstigt för det här är en institution som vi är väldigt beroende av och som de flesta av oss känner till eftersom vi varit i kontakt med sjukvården på ett eller annat sätt, säger hon till P4 Västmanland, och fortsätter:

– Nu är ju sjukvården definitivt en högst central del i pandemin.

Samtidigt har ungefär 10 procent av de tillfrågade i Uppland uppgett att de har lägre förtroende för sjukvården, vilket är den största minskningen i de fyra undersökta regionerna.

Tidigare har också Sveriges Radio i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro låtit undersöka bland annat hur trygga innevånarna känner sig med covidvården. Där uppgav närmare 70 procent att de var trygga med vården.