Karolinska universitetssjukhuset vill avsluta chefsförordnandet för Tobias Allander, verksamhetschef för klinisk mikrobiologi vid Karolinska universitetslaboratoriet och ansvarig för virusdiagnostiken. Han är docent i virologi med fokus på luftvägsinfektioner och har lång erfarenhet som chef. Kliniken utför merparten av covid-diagnostiken och annan mikrobiologisk diagnostik i Stockholmsområdet.

Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening.

Strax före jul kallades läkarföreningen till MBL-förhandling i dag den 12 januari. Inför förhandlingen sa Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinskas läkarförening, så här till Läkartidningen:

– Vi har fått information om att man vill avsluta hans chefsförordnande. Vi har inte fått veta mer än det.

Hur ställer ni er?

– Det är svårt att säga innan vi fått något underlag. Men läkarna i verksamheten motsätter sig detta starkt. De tycker att Tobias Allander är en väldigt bra chef och att han utfört uppdraget väldigt väl under den här extrema situationen, sa Yvonne Dellmark till Läkartidningen då.

Jan Albert, överläkare på klinisk mikrobiologi och professor i smittskydd, har, som en av två ordförande i klinikens FOU-grupp, insyn i klinikledningen. Att mitt under pandemin lyfta bort den som ansvarat för virusdiagnostiken väcker både kritik och oro.

Jan Albert, överläkare på klinisk mikrobiologi och professor i smittskydd. Foto: Martin Stenmark

– Det är en extrem utmaning att hålla svarstider och testkapacitet, kliniken riskerar att tappa fart och fokus. Om det stämmer så är det både märkligt och väldigt olämpligt att byta ut en chef som under många år, och speciellt under pandemin, gjort ett utmärkt jobb. Det finns en stor oro för att det ska störa verksamheten, säger Jan Albert.

Läkartidningen har talat med flera andra medarbetare på Karolinska universitetslaboratoriet som inte velat framträda med namn av rädsla för repressalier.

– Vi vet att det finns chefer på sjukhuset som har ett repressivt beteende. Då kan det vara svårt att uttala sig som medarbetare. Vi vet inte om det är så i det här fallet, säger Yvonne Dellmark.

Frågan om chefskapet för klinisk mikrobiologi kan ses i ljuset av de många organisationsförändringar som nu genomförs på sjukhuset. Både process och tajming har väckt kritik. Förslagen presenterades i oktober.

– Förslagen kom när andra vågen tog fart och organisationen skulle möta covid. Det är ganska självklart att det inte blir en så bra omorganisation då. Men det är perfekt om man inte vill ha så mycket andra idéer, säger Yvonne Dellmark.

Slutsamverkan hölls strax före helgerna, och de flesta delar slutade i oenighet med läkarföreningen, som har saknat tillräckligt underlag för förslagen, berättar hon.

– I vanliga fall får man ett underlag där det beskrivs vad som ska bli bättre. Vi har bara sett en powerpoint med påståenden.

Fokus på administration och ekonomi ser ut att gå ut över medicinska behov, utbildning och forskning, anser läkarföreningen.

– Den här omorganisationen görs, vad vi uppfattat, inte för att förbättra det medicinska omhändertagandet, utan av administrativa skäl. Väldigt mycket kretsar kring ekonomi. Men det finns en gräns där man tappar i kvalitet, där är vi nu. När man värderar vårdproduktionen före de andra uppdragen, utbildning och forskning, tappar man kvalitet på sikt.

I omorganisationen lägger man samman delar som inte hör ihop, enligt läkarföreningen. Bland annat ska Bild och funktion slås samman med Karolinska universitetslaboratoriet. Det hela ska få namnet Medicinskt diagnostiskt centrum Karolinska.

– Vi ser inget värde i det. Mitt under pandemin genomför man en väldigt stor omorganisation där man slår samman röntgen och lab och skapar en väldigt stor organisation. Läkarföreningen ser inga fördelar med det, bara nackdelar. Det blir långa beslutsvägar, svårare att påverka från golvet. Många specialiteter ska samordnas centralt, och det blir dåligt för den medicinska utvecklingen av olika specialiteter, till exempel virologen. Detta i flera laboratoriespecialiteter där Karolinska hittills stått för en stor del av dem som utbildats i Sverige, säger Yvonne Dellmark.

Organisationsförändringarna på sjukhuset ska sjösättas den 1 februari. Egentligen skulle de redan ha varit genomförda den 1 januari. Att det fick skjutas upp en månad hade med datahantering att göra, inte med pandemin, enligt läkarföreningen.

– Vi vill att man flyttar fram detta till ett läge där man har tid att göra en korrekt process med förankring i medarbetargrupperna som kan sina verksamheter. Om man ska göra ännu en omorganisation ska man fundera på hur verksamheten kan bli bättre och inte utifrån idéer på ett powerpoint-papper, säger Yvonne Dellmark.

Just klinisk mikrobiologi, som Tobias Allander är verksamhetschef för, skulle enligt det ursprungliga förslaget ha slagits samman med klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Men så blir det inte, efter lokal diskussion.

– Det fanns inga synergieffekter. Så just nu ska inga organisationsförändringar göras på klinisk mikrobiologi, utan det enda är att man avser byta ut chefen. Vill man byta chef skulle man kunna vänta med det tills den värsta pandemikrisen är över, säger Jan Albert.

Läkartidningen har sökt Claes Ruth, som är funktionschef för Karolinska universitetslaboratoriet sedan ett år tillbaka och tidigare var chefscontroller på sjukhuset. Claes Ruth är också tillsammans med chefen för Bild och funktion ansvarig för sammanslagningen med Bild och funktion. Claes Ruth svarade i går den 11 januari via sjukhusets presstjänst:

»Jag kan inte uttala mig om en enskild medarbetare, men i nuläget har vi inte gjort några förändringar på chefsnivå inom enheten för klinisk mikrobiologi. Enligt tidigare beslut jobbar vi vidare med sammanslagningen av verksamheten på KUL (Karolinska universitetslaboratoriet, red anm.) och delar av Bild och funktion. En del av det arbetet är hur vi ska organisera oss – diskussioner pågår, både med berörda enheter och fackliga representanter.«

»Jag känner inte igen bilden du ger av att medarbetare inte vågar uttala sig«.

MBL-förhandling hölls i dag på tisdagsförmiddagen den 12 januari. Efter förhandlingen sa Yvonne Dellmark så här till Läkartidningen:

– Det har varit en MBL-förhandling, men mer än så kan jag inte gå in på det, för det rör ju en enskild person. Däremot uppfattar vi det som väldigt märkligt att läkarföreningen kallas till en MBL-förhandling för att avsluta chefsförordnanden när vi fortfarande inte fått en riktig klarhet i varför man vill ändra chefskapet.

Enligt Yvonne Dellmark är det fortfarande inte helt klart hur sjukhuset har tänkt att förändra verksamheten.

– Det som är märkligt är att man uppenbart har en vilja att ändra inriktningen på verksamheten på ett sätt som varken läkarföreningen som helhet eller våra lokala representanter har fått ett riktigt grepp om.

Läkartidningen söker återigen Claes Ruth.

Tobias Allander har avböjt att uttala sig.

Läs även:

Omorganisationen på Karolinska fortsätter trots förstärkningsläge

Kritiken mot omorganisationen på Karolinska växer

Karolinska backar om att slå ihop barn- och vuxenintensiven

Stor oro när barnsjukvård på Karolinska organiseras om

Nya organisationsförändringar på Karolinska