Sedan kommunernas veto slopades våren 2017 har en majoritet av landets regioner infört sprututbytesprogram för missbrukare. I Dalarna beslutade politikerna för två år sedan att ett program skulle införas under 2020. Regionen har dock haft problem med att hitta en lokal – och när det väl såg ut att lösas slog pandemin till.

– Pandemiläget har ju gjort att detta inte kunnat komma framåt. Det är ju infektion som det här ligger under och de har – och har haft – fullt upp med covid, säger Sofia Jarl (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård i Dalarna, till SVT Nyheter Dalarna.

Enligt Sofia Jarl går det inte heller att säga när ett sprututbyte kan dra igång. För tillfället är all verksamhet som inte är kopplad till covid-19, eller akut och tidskritisk, i princip inställd. Personalresurserna måste användas till det som är mest akut.

– Nu är vi mitt i andra vågen och vi törs inte säga, från en dag till en annan, om vi tror att det går att skala upp annan verksamhet, säger hon.

Enligt SVT har 16 av landets 21 regioner infört sprututbytesprogram.

 

Läs mer:

Snart rena sprutor i hela landet