Anna Uppström, pre-ST-läkare i Piteå, och Catharina Lysell-Bergström, verksamhetschef för medicin- och rehabiliteringskliniken på Piteå sjukhus. Foto: Region Norrbotten

Som Läkartidningen tidigare har berättat har några regioner valt att förbereda sig inför införandet av bastjänstgöring (BT) genom att låta BT-pilotläkare testa den nya utbildningstjänsten. Piteå sjukhus har valt att kalla sin modell för pre-ST, och beskriver det som ett introduktionskoncept för läkare som utbildats i andra länder i Europa. Men samtidigt som det blir en förberedelse inför BT-starten i juli, är det främsta syftet att öka möjligheterna att rekrytera nya ST-läkare till Piteå.

Överläkaren Catharina Lysell Bergström är en av initiativtagarna. Hon är verksamhetschef för medicin- och rehabiliteringskliniken på Piteå sjukhus. I närsjukvårdsområdet ingår medicin-rehab, akutsjukvård, allmänmedicin och psykiatri. Efter klartecken från närsjukvårdsledningen gick klinikerna ihop och satte samman ett utbildningspaket. De delar också på kostnaderna.

– Vi såg att de delarna som ingår i närsjukvårdsområdena kommer vara viktiga i kommande BT. Så vi såg en möjlighet att göra en pilotutbildning, säger hon.

Inom ramen för pre-ST-programmet erbjuds utlandsutbildade läkare ett års anställning med tjänstgöring på var och en av de fyra klinikerna. Under de sista veckorna återvänder läkaren till sin valda hemklinik för att få en chans att återknyta kontakter där och få ett bra avstamp inför en eventuell specialisttjänstgöring. Under året får pre-ST-läkarna handledning och utvärdering av de kunskaper som erhålls. De deltar i samma utbildningsinsatser som AT-läkarna och går även en kurs i försäkringsmedicin.

Hittills har alla pre-ST-läkare varit svenskar med läkarexamen från Riga. Det är en studieort som blivit allt populärare bland svenska läkarstudenter. Regionen fick kontakt med Rigastudenter som snart skulle få läkarlegitimation på SLF student utlands kongress för tre år sedan. Tre av dem blev de första tre pilotläkarna i Piteå och gjorde sin pre-ST under 2019. Två av dem är i dag ST-läkare inom akutsjukvården i Piteå, medan en valt att flytta till Stockholm av familjeskäl.

I mars 2020 anställdes ytterligare tre pre-ST-läkare från Riga. En av dem var Anna Uppström som är utbildad vid Riga Stradins University. Hon bjöds upp till Piteå tillsammans med de andra två läkarstudenterna i december förra året.

– Det här är också en kuststad om än lite kallare. Jag ville prova något nytt och såg en utmaning att flytta så här långt norrut, säger Anna Uppström som kommer från Ljungskile.

Det ledde till ett sommarvikariat som läkarassistent och därefter en anställning som pre-ST-läkare vid Piteå sjukhus två månader efter examen. Anna Uppström beskriver utbildningstjänsten som en unik möjlighet till att prova på olika placeringar, parallellt med föreläsningar och handledning.

Samtidigt hade du kunnat påbörja på en ST på en gång.

– Ja, men jag tyckte det var attraktivt att göra en motsvarighet till AT för att få chans att introducera mig i svensk sjukvård på ett strukturerat sätt. En chans att se mig om. För mig har det fungerat bra.

Hon är nöjd med valet.

– Jag tycker att det har fungerat väldigt bra. Vi har arbetat mycket med att checka av var man ligger kunskapsmässigt och identifiera kunskapsluckor. Vi har valt att arbeta utifrån AT-målen för varje placering för att kunna checka av dessa. Dessutom har vi tittat på ST-målen för den specialitet som vi är intresserade av för att kartlägga dessa och arbeta mot dem.

Catharina Lysell Bergström tycker att den främsta lärdomen från de två senaste årens pre-ST är hur tydligt det är att det behövs en introduktion till svensk sjukvård för läkare som är utbildade utomlands.

– Den gemensamma introduktionen är väldigt viktig, ja avgörande. Vi ser att man är ovan vid den svenska sjukvården i starten, så det behövs en inkörningsperiod i det svenska systemet.

I Piteå är förhoppningen att Anna Uppström och de andra pre-ST-läkarna vill fortsätta sin läkarkarriär på orten. Anna Uppström är snart klar med sin pre-ST. Därefter vill hon specialisera sig inom akutsjukvården i Piteå för att bli akutläkare.

– Vi behöver kontinuerligt rekrytera nya ST-läkare. Det finns inget krav på att de ska fortsätta hos oss, men det är vårt uttalade mål att de ska trivas så bra att de vill göra det, säger Catharina Lysell Bergström.

Enligt henne har det goda samarbetet inom det relativt lilla närsjukvårdsområdet som Piteå utgör, varit avgörande för att sy ihop det nya pre-ST-konceptet.

– Man har varit beredd att lägga ner lite extra kraft. Alla nya försök eller projekt kräver en hel del extra arbete, säger Catharina Lysell Bergström.

Distriktsläkare Magnus Tufvesson, som är AT-studierektor för primärvården i Piteå, håller med:

– Mycket har möjliggjorts av att vi fått gott stöd från vår lokala sjukvårdsledning. Vi har fått mycket praktiskt stöd i upplägg och inför rekrytering. Samarbetet har underlättats av att det är ett litet närsjukvårdsområde, där man har en närhet till varandra och en förståelse för att man är beroende av varandra.

Men en omorganisation väntar i Region Norrbotten vid årsskiftet. I den nya organisationen delas verksamheten upp på ett nytt sätt, med sex divisioner plus en stab till regiondirektören. Enligt regionen är syftet bland annat att stärka primärvården och etablera en enhetlig struktur med länskliniker inom den specialiserade vården. På Piteå sjukhus har man på grund av omorganisationen inte kunnat rekrytera fler pre-ST-läkare.

– Tyvärr gör den föreslagna omorganisationen i Region Norrbotten att vi inte kan påbörja rekryteringen av nya pre-ST-läkare. Upplägget bygger på en närsjukvårdsstruktur där vi gemensamt delar på arbetet och kostnaderna. Vi vet inte hur det kommer att se ut framöver och måste därför avvakta, säger Catharina Lysell Bergström som annars skulle ha velat rekrytera ytterligare tre läkare.