Hittills har regionerna fått ansöka om statliga pengar som ersättning för de merkostnader man haft på grund av covid-19. Men eftersom alla regioner nu är drabbade har regeringen beslutat att pengarna i stället ska betalas ut via en schablonersättning som utgår från antalet invånare i respektive region.

Målet är att minska den administrativa bördan för regionerna.

– När vi ser underlaget från regionerna och genomgången som vi får från länsstyrelserna så har det inte varit så stora skillnader. Med tanke på läget och att regionerna ska kunna känna sig säkra på att det här är någonting som staten garanterar har man fört fram frågan om att inte hela tiden behöva ansöka, säger civilminister Lena Micko (S) till Sveriges Radio Ekot.

Regeringen skjuter även till nya pengar till covidvården. Det handlar om att 2 miljarder kronor som tidigare avsatts för uppskjuten vård under första halvåret 2021 nu flyttas till vård av patienter med covid-19.

Ytterligare 1 miljard ska hjälpa regionerna att täcka merkostnader för december.

Regeringen meddelar också att man kommer att följa kostnadsutvecklingen gällande covid-19 och kommer att återkomma med besked om tillskott i samband med vårändringsbudgeten.

För att göra det möjligt för regionerna att söka medel för merkostnader som uppstår för transporter av covidpatienter även under 2021 avser regeringen att avsätta 100 miljoner kronor för perioden januari – april 2021 i en extra ändringsbudget.