Av de sex nya tilläggspecialiteterna som infördes av Socialstyrelsen för sex år sedan är palliativ medicin den som växt mest. Det är även en av få som är öppen för alla kliniska basspecialiteter. Vanligaste bakgrunden för dem som valt tilläggsspecialiteten är internmedicinare, geriatriker, onkologer och allmänmedicinare.

De 162 som blivit specialister sedan 2015 är utspridda i landet och finns i privat vård såväl som offentlig. Men behovet är långt ifrån mättat enligt Ursula Scheibling, läkare vid palliativa enheten på Västerviks sjukhus och ordförande i Svensk förening för palliativ medicin.

– Det är bra för en ny specialitet men vi behöver bli fler. Vi är långt ifrån tillräckligt många, säger hon till Dagens Medicin.

Ursula Scheibling anser att det behövs ytterligare hundra specialister i palliativ medicin på kort sikt, på längre sikt 300–400.

Beroendemedicin, som är en psykiatrisk tilläggsspecialitet, har också väckt intresse. Det är kö till ST-utbildningarna och hittills har 51 läkare blivit specialister. Som Läkartidningen tidigare skrivit är det samtidigt svårt att få tag på handledare eftersom det bara finns ett fåtal specialister inom beroendemedicin som dessutom är utspridda i landet. Ett annat problem är enligt Svensk förening för beroendemedicin att psykiatrin redan en bristspecialitet.

– I framtiden vore det kanske bra att öppna beroendemedicin för fler specialiteter. Största delen av vården sker ju på mottagningsbasis och då behövs inte samma befogenhet kring psykiatrisk tvångsvård, säger föreningens ordförande Joar Guterstam till Dagens Medicin.

För andra nya tilläggsspecialiteter ser det dystrare ut. Svensk förening för äldrepsykiatri har arbetat länge för att äldrepsykiatri ska bli en egen specialitet. Och även om det enligt föreningen haft stor betydelse att det har skett, har endast 12 specialister blivit klara sedan 2015. Medelåldern bland dem är även relativt hög.

Läs också:

Beroendemedicin föreslås bli ny specialitet

Övergångsregler för nya specialiteter kan förlängas

De sex nya tilläggsspecialiteterna

Äldrepsykiatri (kräver basspecialitet psykiatri eller geriatrik): 12 specialister sedan 2015

Vårdhygien (basspecialitet infektion eller klinisk mikrobiologi): 14 specialister sedan 2015

Skolhälsovård (basspecialitet allmänmedicin, pediatrik eller barn- och ungdomspsykiatri): 15 specialister sedan 2015

Beroendemedicin (basspecialitet psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri): 51 specialister sedan 2015

Arbetsmedicin (basspecialitet alla kliniska): 72 specialister sedan 2015

Palliativ medicin (basspecialitet alla kliniska): 162 specialister

Källa: Dagens Medicin