Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska äldre på på särskilda boenden och med hemtjänst vaccineras först. Vårdpersonal ska vaccineras i den andra fasen, tillsammans med personer över 70 år.

Men sjukvården i Västra Götalandsregionen är hårt pressad av covid-19 och ett utbrott bland sjukvårdspersonalen skulle kunna vara förödande. Därför vill regionstyrelsen prioritera upp sjukvårdspersonalen i vaccinationskön.

– Vi har ungefär 550 inneliggande covidpatienter just nu. Och vi vet att IVA-talen går i spåren på inläggningarna, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, till Läkartidningen.

Han fortsätter:

– Vi har dessutom en hög sjukfrånvaro av olika skäl. Så vi vill helt enkelt säkerställa att vi inte får någon kollaps i vården.

Västra Götalandsregionen vill prioritera vaccination för personal som tjänstgör i slutenvård och ambulanspersonal. En inventering pågår om hur många det skulle kunna röra sig om, men Johnny Magnusson gissar att det handlar om cirka 5 000 medarbetare.

I första hand vill regionen att Folkhälsomyndigheten ändrar sin nationella prioritetsordning.

– Ja, det vore det bästa, så att det finns en nationell överenskommelse om fördelning av vaccin. Det är inte önskvärt att vi springer som yra höns åt vart sitt håll, säger Johnny Magnusson.

Folkhälsomyndigheten har tidigare inte signalerat någon ändring i prioriteringen, men har öppnat för ett samtal med regionerna. Statsepidemiolog Anders Tegnell har dock påpekat att om någon grupp ska prioriteras upp, måste en annan prioriteras ned.

– Så är det ju. Då får man skjuta övriga grupper framåt i tiden, säger Johnny Magnusson.

Han hoppas att Folkhälsomyndigheten kommer med nya besked de närmsta dagarna. I annat fall kommer regionstyrelsen eventuellt fatta ett eget beslut om prioritet vid styrelsemötet nästa vecka.

Region Skåne, som för närvarande har omkring 600 patienter inneliggande med covid-19, har redan fattat beslutet att börja prioritera upp sjukvårdspersonal. Regionen beslutade på måndagen att de som arbetar inom akutsjukvård – akutmottagningar och akutvårdsavdelningar – liksom intensivvård, infektionsavdelningar, ambulansverksamhet och viss verksamhet inom primärvården, ska bli först ut. Målet är att akutvårdspersonalen ska börja vaccineras inom ett par veckor.

– Det är en viktig nyckelgrupp för att kunna vårda covidpatienter och de svårast sjuka på våra sjukhus. Nu riggar vi för att ligga steget före och ha en plan för att snabbt komma igång med vaccineringen när vaccinet anländer till Sverige i allt större volymer, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom i ett pressmeddelande.

Ursprungliga planen: Vaccinera vårdpersonal i februari

I den första fasen i Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19, den som inleddes i slutet av december, prioriteras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst. Ett indirekt skydd kan också uppnås genom att vaccinera de som arbetar eller lever nära dessa personer.

I den andra fasen, som beräknas komma igång i februari, prioriteras övriga personer som är 70+, de som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som har beslut om assistansersättning, samt personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

I den tredje fasen prioriteras övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Vilka dessa är har Folkhälsomyndigheten ännu inte definierat.

I den fjärde och sista fasen erbjuds vaccin till övriga vuxna som inte tillhör en riskgrupp. Regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har slutit ett avtal om att alla vuxna i Sverige ska erbjudas vaccin under det första halvåret 2021.