Läkarförbundets styrelse har bestämt att lösa upp två råd och grupper, och införa två nya. Exempelvis upplöses den sjukvårdspolitiska arbetsgruppen.

– När man tittat över våra delegationsråds- och arbetsgruppsindelningar har vi sett skäl till att föra tillbaka dessa diskussioner och beslut till förbundsstyrelsen, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

På ett sätt är förändringen liten: alla styrelsemedlemmar sitter redan i den sjukvårdspolitiska arbetsgruppen, så medlemmarna är de samma. Men det innebär också att sjukvårdspolitiska frågor kan diskuteras mer frekvent.

– Vi kan ha sjukvårdspolitik på dagordningen mer löpande och regelbundet. Nu kan vi fördela det över årets alla styrelsemöten i stället för i speciellt avsatta möten.

Förutom den sjukvårdspolitiska gruppen, avvecklar Läkarförbundets styrelse Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik. Deras område har varit väldigt omfattande och därför något svårhanterlig. Därför bildas två nya råd: Läkarförbundets digitaliseringsråd och Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik.

– Det kan ge oss bättre möjlighet till politikutveckling, policy- och påverkansarbete. Då kan vi till exempel ha ett råd som jobbar samlat med digitalisering och e-hälsa ur flera aspekter, och ett råd som kan jobba samlat med läkemedel och medicinteknik och alla aspekter som hör därtill, säger Sofia Rydgren Stale.

Marina Tuutma, andre vice ordförande i Läkarförbundet, blir ordförande i Läkarförbundets digitaliseringsråd. Och Karin Båtelson, förste vice ordförande i Läkarförbundet, blir ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik.