Det är efter en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna som Socialstyrelsen ska ta sig an de nationella kvalitetsregistren inom psykiatrin.

I nuläget har merparten av registren inom psykiatrin uppenbara brister, inte minst när det gäller insamling av data. Men nu ska alltså myndigheten beskriva, analysera och ge förslag på hur registren kan bli mer användbara för förbättringsarbete. I uppdraget ingår bland annat att se över om den administrativa bördan av att lämna in data kan minskas.

Myndigheten får 3 miljoner kronor för att genomföra uppdraget under 2021. Senast den 1 april 2022 ska det hela redovisas till Socialdepartementet.