– Läget är ansträngt och har varit ansträngt sedan julhelgen. Vi har ett ökat antal patienter inneliggande med covid, jämfört med innan julhelgen, säger patientsäkerhetschef Marie Bennermo till Sveriges Radio P4 Sörmland.

– Vi behöver vara beredda på en eventuell ytterligare ökning, utifrån hur smittoläget sett ut de senaste veckorna.

Resurserna som frigörs tillförs slutenvårdsplatser och akut vård. I nuläget är dock vården säker, påtalar Marie Bennermo som framhåller att beslutet gjordes för att förbereda om inflödet av covidpatienter ökar.

Beslut om inställd elektiv vård sker från fall till fall.

I går, måndag, vårdades 71 personer med bekräftad covid-19 på sjukhus i Sörmland, varav åtta inom intensivvården.

Läs även:

Stockholm vill ställa in all vård som inte är akut