Nu åtalsanmäler alltså Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) ytterligare ett ärende. Enligt ÖNEP har nämligen en läkare bakom en privat klinik som tar emot patienter med långtidscovid påbörjat två studier utan etiktillstånd.

– Vi misstänker att det har begåtts ett brott mot etikprövningslagen, säger Jörgen Svidén, kanslichef på ÖNEP till Läkartidningen.

Det var efter ett inslag i ett SVT-program som ÖNEP började titta närmare på det aktuella fallet.

I programmet uppges att läkaren bedrivit forskning för att testa sin hypotes om behandling av långtidscovid – utan etiktillstånd. Enligt SVT har han i flera intervjuer uppgett att han samlat in biologiskt material från patienter till sina studier, vilket också bekräftas av flera forskningspersoner.

Av ÖNEP:s beslut framgår att läkaren själv tillbakavisar uppgifterna om att han skulle ha påbörjat någon forskningsstudie innan han fått etiktillstånd.

Han medger att han har skickat ut studiepaket med instruktioner, samtyckesblankett, frågeformulär och provtagningsmaterial för exempelvis urinprov, kindskrap och blodprovstagning till patienter. Men inga känsliga personuppgifter har samlats in och inget biologiskt material har mottagits eller sparats, enligt läkaren. Han påpekar också att han nu fått tillstånd från Etikprövningsmyndigheten.

Men enligt ÖNEP finns det alltså skälig misstanke om att läkaren bedrivit forskning utan tillstånd. Överklagandenämnden hänvisar bland annat till att skärmdumpar från klinikens hemsida visar att kliniken rekryterat deltagare till de två studierna – nio respektive elva personer – innan etiktillstånd slutligen meddelats.

Brott mot etikprövningslagen kan ge böter eller fängelse i upp till två år. Om anmälan faktiskt leder till åtal återstår dock att se. Jörgen Svidén konstaterar att det blir upp till åklagaren att bedöma hur allvarligt det aktuella ärendet är.

– Men i det här fallet har man ändå utsatt människor för risker. Man har inte bara börjat rekrytera personer och sedan inte gjort något mer. Man har faktiskt påbörjat forskningen, enligt vår bedömning, säger han.

Det här är andra gången ÖNEP åtalsanmäler ett misstänkt brott mot etikprövningslagen.

Som Läkartidningen berättat fattade myndigheten förra året beslutet att anmäla den testning för antikroppar mot sars-cov-2 som bland andra Åke Lundkvist, professor vid Uppsala universitet, gjorde bland vänner och bekanta i Stockholmstrakten våren 2020. I september kunde Läkartidningen också berätta att åklagare fattat beslut om att inleda förundersökning.

Enligt ÖNEP utgör testningen forskning som skulle ha etikprövats. Åke Lundkvist själv håller inte med.

»Vi har aldrig betraktat vårt antikroppstestande bland vänner och bekanta som någon forskning eftersom det varken planerades, genomfördes, dokumenterades, analyserades eller var tänkt att publiceras vetenskapligt«, sa han i en intervju här i Läkartidningen i höstas.

Läs också:

Utredningen av prefektens ansvar för antikroppstestning läggs ned

Virusforskare: Ofattbart beslut att åtalsanmäla antikroppstestning

Förundersökning inleds mot forskare bakom antikroppsstudie

Covidstudie olaglig enligt etiknämnd

Debatt: Åtalsanmälan för covidtest: Var dras gränsen för forskning i framtiden?