Krys köp av Vårdtjänster, ett dotterbolag till Medhelp, har vållat debatt både inom och utanför politiken. Vårdtjänster bemannar sjukvårdsrådgivningen 1177 i Stockholm, vilket skulle leda till Kry får inflytande över den tjänsten.

Affären blir en fråga för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm, som kommer avgöra om Kry genom Vårdtjänster får överta sjukvårdsupplysningen. Svenska läkaresällskapet tycker att affären är olämplig och vill att nämnden avslår. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är på samma spår och vill därtill att sjukvårdsrådgivningen helt sköts av regionen och inte av externa företag.

Redan innan affären kom på tal fanns dock en koppling mellan Kry och sjukvårdsupplysningen. Nyligen avslöjade Dagens Nyheter att regionen i våras, när sjukvårdsupplysningen var hårt belastad på grund av pandemin, uppmanat Medhelp att hänvisa och göra en triagering till Kry när det var lämpligt. Patienterna kunde exempelvis få ett sms med information om hur man sökte hjälp hos Kry.

Medhelp hänvisar också till ett beslut av Region Stockholms chefläkare i mars, som tillät Medhelp att hänvisa till andra vårdgivare än de regionen har avtal med. I praktiken innefattar det nätläkare. Christoffer Bernsköld, enhetschef på regionens enhet för allmänmedicin, säger till DN att beslutet togs för att väntetiderna till 1177 var oacceptabelt långa.

Nu väljer Vänsterpartiet att anmäla Region Stockholm till Konkurrensverket. Man pekar på att ingen upphandling skett och att inga andra vårdföretag vid sidan av Kry, eller regionens egen digitala lösning Alltid öppet, fick några hänvisningar.

– Det här är ett solklart fall av otillbörligt gynnande av ett företag framför andra, säger Anna Sehlin (V), regionråd i opposition i ett pressmeddelande, och tillägger att hon tycker att regelverket anpassats till Krys affärsmål.

I anmälan till Konkurrensverket skriver partiet att »hänvisningen skedde endast till Kry och inte till andra digitala eller fysiska vårdföretag eller regionens egna digitala vårdalternativ. Uppdraget har alltså tilldelats ett privat företag utan konkurrens«.

I en skriftlig kommentar till Sveriges Radio P4 Stockholm skriver hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L) att »även i en pressad situation när trycket på vården och telefonrådgivningen är högt ska beslut vara korrekta. I övrigt avvaktar vi vad Konkurrensverket kommer fram till«.

 

Läs även:

Läkaresällskapet vill att Krys köp av Vårdtjänster stoppas

Politiker avgör Krys 1177-affär

Oppositionspolitiker: Krys köp av Medhelp bör avgöras politiskt

Kry kan ta över 1177 i Stockholm