Den tillfälliga rekommendationen gäller från och med i dag, den 7 januari, och införs successivt i regionen. I vårdlokaler där fler än en person befinner sig bör munskydd användas. Barn och ungdomar under 16 år, samt personer som av olika skäl inte kan använda munskydd, undantas.

– Syftet med åtgärden är att ytterligare försöka minska smittspridningen inom vård och omsorg, säger Ingemar Qvarfordt, hygienläkare och medicinsk rådgivare på Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Han tillägger att åtgärden följer Folkhälsomyndighetens nyss uppdaterade råd.

Munskydd kommer att delas ut till alla som besöker, får vård eller arbetar i lokaler för vård och omsorg. Men de kommer bara delas ut ett åt gången för att minska risken att de förorenas.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset kommer det att finnas entrévärdar som delar ut munskydd vid ingångarna till sjukhuset.