I en rapport från WHO:s expertgrupp »SAGE« listas tre exempel på principer för prioritering vid covid-19-vaccinationerna. Ett av exemplen utgår från att sjukvårdspersonal med hög risk att infekteras och sprida sjukdomen, bör prioriteras.

WHO anför att skydda personalen också skyddar en väsentlig del av arbetet mot covid-19, samt att pandemin kan förvärras om tillgången på vårdpersonal äventyras. En annan anledning att prioritera vårdpersonal är att det finns evidens som tyder på högre risk för infektion och möjligen även sjuklighet och mortalitet i den gruppen.

Epidemiologen Tove Fall, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, säger till Dagens Nyheter att prioritering med vaccin är svårt, men att det finns argument för att vårdpersonal ska vaccineras tidigt.

– Just nu är det väldiga problem med bemanning, vilket gör att större utbrott på avdelningar kan få långtgående konsekvenser samtidigt som de riskerar att smitta patienter, säger hon till tidningen.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska äldre på särskilda boenden eller med hemtjänst vaccineras först. Men flera organisationer tycker att även sjukvårdspersonal ska vaccineras redan nu. Exempelvis Sahlgrenska universitetssjukhuset och Vårdförbundet i Skåne har tidigare framfört att viss personal bör prioriteras upp i Folkhälsomyndighetens vaccinationsstrategi. Läkarförbundet sällar sig nu också till den skaran.

– När tillgången på vaccin nu ökar måste vi kunna vaccinera både dem som löper störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och vårdpersonalen, säger ordförande Sofia Rydgren Stale till nyhetsbyrån TT.

Johan Styrud, ordförande i Läkarföreningen i Stockholm och styrelseledamot i Läkarförbundet, är inne på samma spår. Han menar att strategin borde ändras till att prioritera vissa personalgrupper.

­– Vården är ansträngd och vi måste hålla den igång. Då är det intensivvården, intermediärvården, kanske våra akutmottagningar, där sjukligheten är extrem just nu, säger han till SVT Nyheter Stockholm.

Folkhälsomyndigheten menar att WHO:s prioritering är förståelig med tanke på hur vården ser ut i många länder, men att situationen i Sverige är annorlunda.

– Vi har ett ganska bra skydd för vårdpersonal i Sverige. Det är inte är många länder som har det som Sverige, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till DN och fortsätter:

– Inom intensivvården har man väldigt bra skyddsutrustning jämfört med många andra fattiga länder. Det är den bedömning som Vårdhygien gör, vi är inte experter på det.

Folkhälsomyndigheten har inga planer i nuläget på att ändra sin strategi. Men Anders Tegnell säger också att han är villig att föra en diskussion med regionerna och att regionerna får prioritera sitt vaccin som de vill.