Regeringen vill nå EU:s rekommendation om att 10 procent av alla positiva testsvar ska sekvenseras för att utröna om coronaviruset har muterat.

Därför får Folkhälsomyndigheten nu i uppdrag att på nationell nivå samordna arbetet med att utöka analyserna, vid behov i samarbete med andra aktörer, till ändamålsenliga nivåer för att kunna identifiera virusvarianter av särskilt intresse.

– Det är viktigt att kunna identifiera inte bara den brittiska mutationen utan även andra intressanta virusvarianter, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

Folkhälsomyndigheten ska också säkerställa att alla regioners prover inkluderas i sekvenseringsanalyserna.

– Det räcker inte att några regioner är bra på detta utan vi vill att sekvenseringen och analyserna görs på ett sätt som ger oss en nationell överblick, säger Lena Hallengren till TT.