I fredags meddelade Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att de ger grönt ljus till Astra Zenecas vaccin mot covid-19, och vaccinet fick strax därefter ett villkorat godkännande av EU-kommissionen. Godkännandet gäller för användning i alla åldersgrupper från 18 år och uppåt, men EMA påpekade också att underlaget för vaccinets effekt och säkerhet hos personer 55 år och äldre är bristfälligt.

Nu har Folkhälsomyndigheten gått igenom vaccintillverkarens underlag samt EMA:s ställningstagande. Och den svenska myndigheten gör bedömningen att Astra Zenecas vaccin bara ska ges till personer under 65 år.

– Huvudskälet är att man ännu inte har tillräckligt med data från de kliniska prövningarna som dokumenterar skydd i de högre åldersgrupperna. Däremot finns inget som talar för att det inte skulle ha skyddseffekt eller ha negativa effekter i de åldrarna, sa Sören Andersson, chef på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten, vid tisdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

Därigenom rekommenderar också myndigheten att de två andra godkända vaccinen, från Moderna samt Pfizer och Biontech, i första hand ges till personer som är 65 år eller äldre.

Hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer om de tre vaccinen kommer att påverka tillgången för de olika grupperna är inte helt tydligt i nuläget. Myndigheten kommer att se över prioritetsordningen och återkomma senare i veckan.

– Tanken är att vi ska använda de vacciner vi har så effektivt som möjligt, sa Sören Andersson.

Folkhälsomyndigheten räknar med att Astra Zenecas vaccin ska börja levereras i slutet av denna vecka. Hittills har 257 000 personer vaccinerats i Sverige.

På presskonferensen presenterades också de senaste siffrorna över smittspridning och vårdade på sjukhus. Smittspridningen är fortsatt avtagande, men utvecklingen är inte lika tydlig som precis i början av året.

Tendensen är den samma för de intensivvårdade. Av de dryga 1 700 som vårdas för covid-19 på landets sjukhus är 14 procent, nära 250 personer, inom intensivvården.

– Även om vi ser en minskande trend betyder det absolut inte att det är en låg belastning på sjukvården, sa Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Sedan förra veckan används en ny metod för att screena efter den nya brittiska varianten av coronaviruset. I fyra regioner (Skåne, Västra Götaland, Västmanland och Gävleborg) screenades 2 200 positiva covidprov, där den brittiska varianten preliminärt återfanns i drygt 11 procent.

– Det tyder på att vi, liksom stora delar av Europa, har fått in den här varianten i Sverige. Den tycks sprida sig något mer effektivt än andra typer av viruset. Det är troligt att den här typen kommer att ta över och dominera antalet fall, sa Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.