Björn Eriksson. Foto: Anna Molander

– Jag är glad att Björn Eriksson har tackat ja till detta viktiga uppdrag. Björns gedigna meriter och erfarenheter inom hälso- och sjukvården gör honom väl rustad att axla uppdraget som Läkemedelsverkets generaldirektör, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Björn Eriksson är specialist i kardiologi, medicine doktor, och har varit hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm sedan 2019. Dessförinnan var han förvaltningschef för Region Skånes universitetssjukvård under två år, och före det regiondirektör/landstingsdirektör i Region Jämtland Härjedalen i fyra år. Han har också arbetat med läkemedelsutveckling på AstraZeneca och är ledamot i Läkemedelsverkets styrelse sedan 2018.
Han har även en bakgrund som divisionschef för medicin och thorax vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, och områdeschef vid Östersunds sjukhus. Han har arbetat kliniskt bland annat vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Björn Eriksson avslutar sitt uppdrag i Region Stockholm den sista februari och tillträder som generaldirektör den 22 mars efter Joakim Brandberg, som vikarierat på posten sedan den 1 oktober då företrädaren Catarina Andersson Forsman gick i pension.

Läs även:

Läkemedelsverket får snart en vikarierande generaldirektör

Transparens öppenhet och tillit är viktigt för mig