I rapporten har Folkhälsomyndigheten undersökt förekomsten av covid-19 samt IVA-vårdade på grund av covid-19 bland personer inom olika yrkeskategorier.

Enligt resultaten är det generellt sett inte särskilt stora skillnader mellan olika yrkesgrupper, men covidsmitta har varit vanligast bland yrkesgrupper inom vård och omsorg. Inom denna grupp är förekomsten av covid-19 allra högst bland sjuksköterskor och läkare.

– Högst har förekomsten av covid-19 varit bland vård- och omsorgspersonal. Troligen beror det delvis på omfattande provtagning av dessa yrkesgrupper, och många kontakter med andra människor däribland patienter med covid-19 infektion, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att det finns en överrepresentation av IVA-vårdade bland personer inom yrkesgrupper som har många kontakter med andra människor. Det gäller dock inte bland skol- eller vårdpersonal.

Undersökningen har gjorts genom att samköra persondata från anmälningar av bekräftad covid-19 med Statistiska centralbyråns (SCB) register över yrkesklassificering.

Folkhälsomyndigheten pekar samtidigt på att SCB:s uppgifter om yrkesgrupp saknar yrkeskod för närmare 37 procent av fallen med bekräftad covid-19. Detta kan ha påverkat resultaten.

Rapporten om förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper finns att ta del av på Folkhälsomyndighetens webbplats.